حجاب اختیاری و آوازخوانی «ارمیا»

گفتگو با سایت رادیو زمانه در باره آوازخوانی زنان مسلمان نعیمه دوستدار – عده‌ای به اعتماد به نفسش آفرین می‌گویند و از اینکه اظهار نظر دیگران و باورهای مسلمانان متعصب را سد راه ندیده و خود را در معرض قضاوت دیگران گذاشته است، به او تبریک می‌گویند. در مقابل شمار کسانی که با انواع و […]

حجاب اختیاری و آوازخوانی «ارمیا»

گفتگو با سایت رادیو زمانه در باره آوازخوانی زنان مسلمانnنعیمه دوستدار – عده‌ای به اعتماد به نفسش آفرین می‌گویند و از اینکه اظهار نظر دیگران و باورهای مسلمانان متعصب را سد راه ندیده و خود را در معرض قضاوت دیگران گذاشته است، به او تبریک می‌گویند.nدر مقابل شمار کسانی که با انواع و اقسام لقب‌های […]

حصر رهبران جنبش سبز موجب تعمیق آگاهی مردم شده است

دو سال از حصر غیر قانونی و نامشروع و ظالمانه رهبران و پیشگامان جنبش نوین مدنی ایران (موسوم به «جنبش سبز») جنابان منهدس میرحسین موسوی و حجه الاسلام مهدی کروبی و خانم دکتر زهرا رهنورد می گذرد. گرچه در این دوسال بیش از پیش رنج بسیاری بر این بزرگواران و خانواده هایشان و نیز بر […]