مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: چرا ايرانيان مسلمان دين خود را به مسيحيت تغيير ميدهند

مصاحبه با یوسفی اشکوری، كشيش ساسان توسلى و كشيش منصور برجى برنامه تلویزیونی «افق» تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور تلویزیون صدای آمریکا ۱۲ دى ۱۳۹۱ براى مشاهده ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید                 اقتباس از سايت افق صداى آمريكا

پاسخ هایی برای اندیشیدن-33- دموکراسی هدایت شده؟

اشاره: دوستی از شیراز متنی را به عنوان اساسنامه یا مرامنامه تأسیس یک حزب برای من فرستاد و از من هم درباره ضرورت و یا عدم ضرورت یک حزب اظهار نظر کنم و هم در باره مفاد مرامنامه و من هم در پاسخ ضمن تأیید ضرورت احزاب و بیشتر نهادهای مدنی در ایران، برخی از […]