مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: چرا ايرانيان مسلمان دين خود را به مسيحيت تغيير ميدهند

مصاحبه با یوسفی اشکوری، كشيش ساسان توسلى و كشيش منصور برجىnnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۱۲ دى ۱۳۹۱n براى مشاهده ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید nnn nn nn nn nn nn nn nn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكا

پاسخ هایی برای اندیشیدن-33- دموکراسی هدایت شده؟

اشاره: دوستی از شیراز متنی را به عنوان اساسنامه یا مرامنامه تأسیس یک حزب برای من فرستاد و از من هم درباره ضرورت و یا عدم ضرورت یک حزب اظهار نظر کنم و هم در باره مفاد مرامنامه و من هم در پاسخ ضمن تأیید ضرورت احزاب و بیشتر نهادهای مدنی در ایران، برخی از […]

برگی از دفتر ایام- گفتاری در تلویزیون «من و تو» در باره آینده روحانیت

اشاره: چندی پیش آقای ناصر اعتمادی با من درباره وضعیت دین و روحانیت در ایران کنونی و آینده روحانیت گفتگویی انجام داد که بخش کوتاهی از آن در 26 دی ماه 91 در برنامه یک ساعته ای با عنوان «ایران به کدام سو می رود؟» در این رسانه پخش شد. در این برنامه افراد مختلفی […]

برگی از دفتر ایام- گفتاری در تلویزیون «من و تو» در باره آینده روحانیت

اشاره: چندی پیش آقای ناصر اعتمادی با من درباره وضعیت دین و روحانیت در ایران کنونی و آینده روحانیت گفتگویی انجام داد که بخش کوتاهی از آن در 26 دی ماه 91 در برنامه یک ساعته ای با عنوان «ایران به کدام سو می رود؟» در این رسانه پخش شد. در این برنامه افراد مختلفی […]