حاشیه ای بر متن-عاشورای تهران به روایتی دیگر

 اشاره: نوشته زیر ساعتی پیش از تهران رسید. یکی از بستگان مشاهدات و احساس و تفسیر خود را از عزاداری های مردم برای من فرستاده و من هم فکر کردم خواندنش برای شما هم خالی از فایده نخواهد بود. گرچه متن پخته ای نیست (چرا که اصولا به قصد مقاله نوشته نشده) اما تغییری در […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن-29- منتفی شدن سئوال از احمدی نژاد و تحولات آینده

 یام عزاداری سیدو سالار شهیدان تسلیت باد سوال:با توجه به حکم حکومتی خامنه ای برای لغو سئوال از رییس جمهور، اوضاع را چگونه ارزیابی می کنید و اصولا چرا باز خامنه ای کوپن خود را برای احمدی نژاد سوزاند در حالیکه انتظار همچین کاری نمی رفت. آیا در این شرایط باز هم احمدی نژاد از […]