احمد قابل حجت رابر خودکامگان تمام و دِین خود رابه جنبش سبز ادا کرد:

جـــرس: گروهی از نواندیشان مسلمان ایرانی، ضایعۀ درگذشت استاد احمد قابل را به خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و بر تداوم راه آن پژوهشگر منتقد تاکید کرده اند.

n

به گزارش جرس، در پیام تسلیت عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، احمد صدری، محمود صدری، علی قدسی، محسن کدیور، حسین کمالی، آرش نراقی، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری به خانواده محروم احمد قابل، این نکته مورد یادآوری قرار گرفته است که آن مرحوم “در دادگاه های استبداد دینی، هنگامی که زمانش فرا رسید کلمه حق را در برابر امام جائر ادا نمود و حجت را بر خودکامگان تمام، و دِین خود را به جنبش سبز مردم ایران ادا کرد.”

n

متن این پیام که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، به شرح زیر است:

n

انا لله و انا الیه راجعونnدرگذشت دانشمند ارجمند، مجتهد مجاهد، و منتقد شجاع مرحوم احمد قابل را به حضور شما خانواده‌ی سرفراز (مادر، همسر، فرزند، خواهران و برادران بویژه جناب آقای هادی قابل) تسلیت عرض می کنیم. او همه عمرش را صرف فعالیتهای علمی و روشنگری و خودسازی و خدمت به مردم کرد و لحظه ای از دین خدا و خلق خدا غافل نبود؛ در میادین انقلاب و جنگ با همان شور و رشادتی حاضر شد که در دادگاه های استبداد دینی، و هنگامی که زمانش فرا رسید کلمه حق را در برابر امام جائر ادا نموده، حجت را بر خودکامگان تمام، و دین خود را به جنبش سبز مردم ایران ادا کرد. میراثی که مسّمای نام احمد قابل است آثار فقیهانه‌ی او ذیل نام «شریعت عقلانی» است که در طریق نواندیشی اسلامی و تحقق «شریعت سهله‌‌ی سمحه» گامی به پیش است.

n

او دست پرورده‌ی آموزگار بزرگ آیت الله منتظری بود. شما بزرگواران نیز که هر یک بنوبه‌ی خویش با عشق و پایداری خویش حیات او را ممکن و پر بار کردید نزد خداوند مأجورید و در دستاوردهای افتخار آمیز او شریک. قابل با عزت زیست و سربلند رفت.

n

اکنون ما و شما مانده‌ایم تا راه او را ادامه دهیم و ثمره مجاهدت های وی را در آینده‌ی نزدیک مشاهده کنیم.

n

عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، احمد صدری، محمود صدری، علی قدسی، محسن کدیور، حسین کمالی، آرش نراقی، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری

Share:

More Posts

Send Us A Message