مصاحبه با رادیو فرانسه: “احمد قابل” به صراحت ولایت فقیه را نفی کرد

حسن یوسفی اشکوری- پژوهشگر علوم دینی مقیم در آلمان، در گفت وگو با بخش فارسی رادیو فرانسه، درخصوص تأثیر زندان در تشدید بیماری احمد قابل می گوید:

«بنابر آنچه خانواده زنده یاد قابل گفته‌اند، بیماری او در زندان آشکار شد و از سوی مسئولان زندان و زندانبانان مورد بی توجهی قرار گرفت.»

او، همچنین معتقد است که اگر زودتر اقدام به انجام معالجات پزشکی احمد قابل می‌شد شاید او بهبود پیدا می‌کرد.

اشکوری می گوید: «زنده یاد احمد قابل، به صراحت ولایت فقیه را نفی کرد.»

وی همچنین معتقد است، آنچه مورد نقد احمد قابل قرار گرفته بود، مواردی بود که طی سه سال گذشته همان برخوردهای غیرقانونی وغیرشرعی با او و خانواده اش انجام شد.

فايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:

[Audio:2012-10-23.mp3]

مأخذ:

http://www.persian.rfi.fr/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20121023/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message