مصاحبه با بى بى سى درباره مرحوم مهندس مهدى بازرگان

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با مرحوم مهندس مهدى بازرگانnnباتفاق آقايان پرويز دستمالچى، حسن يوسفى اشكورى، و مخاطبان حميد رضا ظريفى نيا و نيما برازندهnnاين برنامه در تاريخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2012-09-04.mp3]n

شعله های بیداد در عدم تناسب جرم و مجازات

پنج تن از نواندیشان دینی بیانیه ای تحت عنوان اعتراض شدید به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام «محاربه» صادر کردند. آنان ضمن ارائه تحلیلی در باره سوء استفاده از مفاهیم دینی و فقهی برای توجیه اعدام مخالفان گفته اند: بی توجهی به عدالت وعدم تناسب مجازات با جرم دراحکام صادره ازسوی محاکم ، چنان شعله […]

شعله های بیداد در عدم تناسب جرم و مجازات

پنج تن از نواندیشان دینی بیانیه ای تحت عنوان اعتراض شدید به اعدام مخالفان سیاسی به اتهام «محاربه» صادر کردند. آنان ضمن ارائه تحلیلی در باره سوء استفاده از مفاهیم دینی و فقهی برای توجیه اعدام مخالفان گفته اند: بی توجهی به عدالت وعدم تناسب مجازات با جرم دراحکام صادره ازسوی محاکم ، چنان شعله […]

جنگ مانع آزادی و دموکراسی در ایران است

جمعی از کنشگران سیاسی و مدنی ایران در بیانیه ای که خطاب به افکار عمومی جهانی نوشته شده نسبت به فضای جنگی که علیه ایران ساخته شده روشنگری و اعتراض کرده اند. در بخشی از این بیانیه آمده است : هرچند به روشنی می گوییم که حکمرانان جمهوری اسلامی و در درجه نخست، شخص آقای […]