مصاحبه با بى بى سى درباره مرحوم مهندس مهدى بازرگان

مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با مرحوم مهندس مهدى بازرگانnnباتفاق آقايان پرويز دستمالچى، حسن يوسفى اشكورى، و مخاطبان حميد رضا ظريفى نيا و نيما برازندهnnاين برنامه در تاريخ ۴ سپتامبر ۲۰۱۲ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2012-09-04.mp3]n

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message