پاسخ هایی برای اندیشیدن۲۰- بنیادگرایی آیت الله خمینی و فتح ایران به دست اعراب مسلمان

اشاره: در پی سخنرانی من در انجمن کوچ (انجمن فرهنگی ایرانیان بن) دوستی از شنوندگان طی ارسال ایمیل به چند سخن من نقدی وارد کردند. اکنون به انگیزه روشنگری و تعاطی افکار متن ایشان را همراه پاسخ کوتاه خودم در اختیار خوانندگان قرار می دهم. از این دوست فرهیخته بابت ارسال ایت نقدنوشته تشکر می […]

پاسخ هایی برای اندیشیدن۲۰- بنیادگرایی آیت الله خمینی و فتح ایران به دست اعراب مسلمان

اشاره: در پی سخنرانی من در انجمن کوچ (انجمن فرهنگی ایرانیان بن) دوستی از شنوندگان طی ارسال ایمیل به چند سخن من نقدی وارد کردند. اکنون به انگیزه روشنگری و تعاطی افکار متن ایشان را همراه پاسخ کوتاه خودم در اختیار خوانندگان قرار می دهم. از این دوست فرهیخته بابت ارسال ایت نقدنوشته تشکر می […]

مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: از قم تا نجف بخش دوم – ميراث فتوا در ايران مدرن

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و محمد امینی، حجت الاسلام محمد هدایتی و حجت الاسلام احمد منتظری برنامه تلویزیونی «افق» تهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپور تلویزیون صدای آمریکا ۱۶ خرداد ۱۳۹۱ براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرمایید