مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: از قم تا نجف بخش دوم – ميراث فتوا در ايران مدرن

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، و محمد امینی، حجت الاسلام محمد هدایتی و حجت الاسلام احمد منتظریnnبرنامه تلویزیونی «افق»nتهیه کننده و مجری برنامه سیامک دهقانپورnتلویزیون صدای آمریکاnn۱۶ خرداد ۱۳۹۱n براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى تصوير پائين کلیک فرماییدnn

نسل رو به انقراض؟

این روزها نخستین سالگشت سه عزیز است. مهندس عزت الله سحابی، دخترش هاله سحابی و هدی صابر. یک سال از اندوه از دست دادن این سه یار و یاور مردم و همکار و همراه نحلة «ملی-مذهبی» گذشت. سه مبارز آشتی ناپذیر با «مثلث شوم زر و زور و تزویر». از دست دادنشان، به ویژه هاله […]

نسل رو به انقراض؟

این روزها نخستین سالگشت سه عزیز است. مهندس عزت الله سحابی، دخترش هاله سحابی و هدی صابر. یک سال از اندوه از دست دادن این سه یار و یاور مردم و همکار و همراه نحلة «ملی-مذهبی» گذشت. سه مبارز آشتی ناپذیر با «مثلث شوم زر و زور و تزویر». از دست دادنشان، به ویژه هاله […]