برگی از دفتر ایام- در خرابات مغان نور خدا می بینم

اشاره: گفته بودم که گاه برخی مطالب جالب و خواندنی که برایم ایمیل می شود را در اختیار شما هم بگذارم. تا کنون چند فقره از این نوع نوشته ها را منتشر کرده و شما حتما دیده و خوانده اید. این هم یکی از آنها. دوستی این متن را برای من فرستاده و من ساعتی […]

نامه ۳۱۱ نفر از افراد، شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و مدنی در باره نرگس محمدی

نامه ۳۱۱ نفر از افراد، شخصیت‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی و مدنی در باره نرگس محمدی خطاب به احمد شهید به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شد. امضاءکنندگان این بیانیه گفته‌اند:nما امضاءکنندگان این بیانیه، از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی و علیرغم تنوع آراء خود، از جناب عالی می‌خواهیم ضمن پیگیری نقض مکرر و […]

خواسته ما آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی است

nجمعی از فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و نیز فعالان اجتماعی و سیاسی با اعتراض شدید به بازداشت نرگس محمدی طی بیانیه‌ای خواستار آزادی او شدند.nدر این بیانیه که به امضای بیش از سیصد و پنجاه کنشگر رسیده است است آمده:« محکومیت ناعادلانه درحالی به این زن شجاع مدافع حقوق بشر وارد شد، که […]

برگی از دفتر ایام- در خرابات مغان نور خدا می بینم

اشاره: گفته بودم که گاه برخی مطالب جالب و خواندنی که برایم ایمیل می شود را در اختیار شما هم بگذارم. تا کنون چند فقره از این نوع نوشته ها را منتشر کرده و شما حتما دیده و خوانده اید. این هم یکی از آنها. دوستی این متن را برای من فرستاده و من ساعتی […]