برگی از دفتر ایام- ادراک سلول اولی

برگی از دفتر ایام- ادراک سلول اولی اشاره: مطلب زیر را کسی برای من ایمیل کرده است. جالب و قابل توجه آمد. به اطلاع شما می رسانم و صد البته مسئولیت صحت و سقم آن بر عهده راوی است. صحبت كردن از ادراك سلول اوليه مستلزم اينه كه ما ” كليو باكستر ” رو كه […]

برگی از دفتر ایام- ادراک سلول اولی

برگی از دفتر ایام- ادراک سلول اولیnnاشاره: مطلب زیر را کسی برای من ایمیل کرده است. جالب و قابل توجه آمد. به اطلاع شما می رسانم و صد البته مسئولیت صحت و سقم آن بر عهده راوی است. nnصحبت كردن از ادراك سلول اوليه مستلزم اينه كه ما ” كليو باكستر ” رو كه ” […]