قرائت دموکراتیک تر از ولایت فقیه ممکن است؟

تأملی در سیر تاریخی ولایت فقیه-قسمت دومnnمیرحسینی: آیا می¬توان در چهارچوب قانون اساسی و تجربة اصلاحات یک قرائت دموکراتیک از این تئوری داشت؟nnاشکوری: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود گرفتار تناقضهای بنیادین است. در سطح کلی این تناقضها، برآمده ازآمیختن«دین» و «دولت» است و در سطح محدود تر تلاش برای سازگار کردن […]

سیر تاریخی ولایت فقیه

تأملی در سیر تاریخی ولایت فقیه-بخش نخستnnاشاره: آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی خانم دکتر زیبا میرحسینی استاد مردم شناسی دانشگاه لندن و محقق و پژوهشگر نامدار ایرانی مقیم بریتانیا با من است. این گفتگو به مناسبتی در حدود سه سال پیش (پائیز سال 87) از طریق پرسش و پاسخ ایمیلی انجام شده اما […]