انگیزاسیون، هراس از پرسشگری

مزدک بامدادان اشاره: نقدنوشته دوم جناب مزدک بامدادان را عینا در اینجا می آورم. گرچه احتراز دارم از این گفتگوهای بی فرجام (و شاید هم بدفرجام) اما محض اطلاع ایشان عرض می کنم که اولا من هیچ چیز را فراتر از نقد نمی دانم و حتی پیامبران را (حال که ایشان به این موضوع علاقه […]

انگیزاسیون، هراس از پرسشگری

مزدک بامدادانnnاشاره: نقدنوشته دوم جناب مزدک بامدادان را عینا در اینجا می آورم. گرچه احتراز دارم از این گفتگوهای بی فرجام (و شاید هم بدفرجام) اما محض اطلاع ایشان عرض می کنم که اولا من هیچ چیز را فراتر از نقد نمی دانم و حتی پیامبران را (حال که ایشان به این موضوع علاقه مندند […]

بيانيه جمعی از فعالين ملی- مذهبی و نهضت آزادی درباره شرکت محمد خاتمی در انتخابات

گروهی از فعالان ملی مذهبی خارج از کشور، با انتشار بيانيه‌ای، ضمن نقد عملکرد محمد خاتمی، که با وجود تأکيد خود بر “عدم شرکت در انتخابات غير آزاد”، در اين عرصه حضور پيدا کرد، خواستار حفظ شأن و حضور خاتمی در جبهه مردمی برای دست‌يابی به آزادی شدند. جــرس: در ادامه انتقادات مردمی به سيد […]