بيانيه جمعی از فعالين ملی- مذهبی و نهضت آزادی درباره شرکت محمد خاتمی در انتخابات

گروهی از فعالان ملی مذهبی خارج از کشور، با انتشار بيانيه‌ای، ضمن نقد عملکرد محمد خاتمی، که با وجود تأکيد خود بر “عدم شرکت در انتخابات غير آزاد”، در اين عرصه حضور پيدا کرد، خواستار حفظ شأن و حضور خاتمی در جبهه مردمی برای دست‌يابی به آزادی شدند.nnجــرس: در ادامه انتقادات مردمی به سيد محمد […]