مصاحبه با رسا درباره دعوت نمایندگان سابق مجلس برای راهپیمایی ۲۵بهمن

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس، در مورد بیانیه نمایندگان ادوار مجلس و درخواست حضور مردم در راهپیمایی سکوت ۲۵ بهمن ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید: httpv://www.youtube.com/watch?v=O_zYdjV04fE

مصاحبه با رسا درباره دعوت نمایندگان سابق مجلس برای راهپیمایی ۲۵بهمن

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، نماینده سابق مجلس، در مورد بیانیه نمایندگان ادوار مجلس و درخواست حضور مردم در راهپیمایی سکوت ۲۵ بهمن nn۲۴ بهمن ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=O_zYdjV04fE