مصاحبه با رسا در مورد هشدار رفسنجانی در مورد تخلفات انتخاباتی

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، در مورد هشدار رفسنجانی در مورد تخلفات انتخاباتی

۵ اسفند ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:

httpv://www.youtube.com/watch?v=URvw3Ucm8s8

Share:

More Posts

Send Us A Message