جمعی از نمایندگان ادوار مجلس، خواستار عدم مشارکت در انتخابات ناسالم مجلس نهم شدند

جــــرس: جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ایران، در دومین بیانیه خود پیرامون انتخابات مجلس نهم شورای اسلامی، خواستار عدم شرکت عمومی در این انتخاباتِ ناسالم و غیر منصفانه شدند.nnبه گزارش جرس، در دومین بیانیه تحلیلی نمایندگان ادوار مجلس درباره انتخابات نمایشی مجلس نهم، با اشاره به وضعیت موجود و اقدامات حاکمیت در تشدید انسداد حاکم، خاطرنشان شده است: “امروز مهمترین دشمن امنیت ملی ایرانیان کسانی هستند که بجای اعتماد به درایت ملی و عقل جمعی مردم و جلب مشارکت آنان در حق تعیین سرنوشتشان قیم گونه و سلطان منشانه بجای آنان تصمیم میگیرند و اشکارا میگویند « شما رای بدهید اما گزینش و انتخاب را بعهده ما بگذارید». تاکید می شود امنیت کشور فقط با مشارکت حقیقی و یکپارچه قاطبه ملت، و از طریق اعتمادسازی نه اعتمادسوزی بدست می آید. اعلام مشارکت مصنوعی و رقم درصد شرکت کننده به خودی خود نمی تواند موجب ارتقای امنیت ملی کشور شود. اعلام عدم حضور در انتخابات توسط اصلاح طلبان و قریب با تفاق شخصیت ها و نیروها و تشکل های سیاسی منتقد دوستدار آزادی و استقلال ایران پیشاپیش مشروعیت انجام این انتخابات و نتایج آنرا از بین برده است و حاکمیت بهیچوجه قادر به مشروعیت سازی برای آن نیست.”nnدر این بیانیه همچنین خطاب به مردم آمده است “تاریخ گذشته و بویژه یکصد ساله اخیر ایران بخوبی نشان داده است که مجالس گوش بفرمان و یکدست در خدمت استبداد خطر و اقعی برای امنیت کشور بوده و در روز حادثه بیش از هر کس در سنگر دفاع از کشور غایب بوده اند . امروزعدم مشارکت شما در این صحنه سازی بیشرمانه سلب حق انتخابتان بهترین گواه برای جامعه جهانی و گویا ترین پیام برای کلیه بدخواهان نسبت به ایران و مردم آن است که در دفاع از حریم امنیت و کیان این کشور با مردمی یکپارچه و متحد و آماده برای دفاع از آزادی و حق حاکمیت و استقلال خود روبرو هستند و نه جمعی مستبد منزوی در درون و برون قلمرو استبداد خویش. “nnمتن دومین بیانیه تحلیلی نمایندگان ادوار مجلس مقیم خارج کشور درباره انتخابات نمایشی مجلس نهم که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:nnمردم شریف و آزاده ایرانnبا تقدیر و تشکر از همراهی شما با جنبش سبز و راهپیمایی 25 بهمن، به رغم فشارهای امنیتی و جو پلیسی حاکم، و با توجه به درپیش بودن انتخابات نمایشی مجلس نهم و نقشی که این رخداد می تواند در سرنوشت آتی کشور داشته باشد، پیرو بیانیه قبلی به تحلیلی در مورد نحوه مواجهه با این انتخابات نمایشی پرداخته ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.nnاصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی صراحت دارد : «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». و در اصل ششم آمده: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد». بنابراین اعمال حق حاکمیت ملی فقط با رأی مردم در همه ارکان نظام معنا و مفهوم می یابد و از جمله وظایف حاکمیت پایبندی به این حق و تأمین شرایط و الزامات اعمال این حق از سوی شهروندان است. روشن است که اگر حاکمیت با نقض این حق راه انتخابات را بروی شهروندان ببندد یا به گونه ای انتخابات را مهندسی کند که در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار گیرد، نقض عهد در اجرای قانون اساسی بوده و مشروعیت و مقبولیت خود را خدشه دار و استبدادورزی را جایگزین مردمسالاری کرده است.nnاز این رو با تأکید مجدد بر ضرورت تأمین حق رأی، حق انتخاب شدن وحق انتخاب کردن به عنوان محور اصلی اداره کشور از سوی حاکمیت، آن را بنیاد تبلور حق مردم درتعیین سرنوشت خود و تحقق حاکمیت ملی می دانیم و علاوه براین:n- تحقق این حق و تدارک بروز آزادانه آن مناسبترین شیوه برای تأمین امنیت ملی و اجتماعی و گروهی و فردی کلیه ایرانیان و تأمین سعادت و رفاه و سربلندی آنان است .n- پایمال کردن این حق ابتدائی و مقدس توسط اقتدار گرایان حاکم، ملت را از توانایی های اساسی خود برای مقابله در برابر مطامع و دست اندازی بیگانگان نسبت به کشور محروم می کند. مرور تاریخ معاصر، به ویژه دو تجربه مهم جنگ اول ودوم جهانی، که کشورمان را تا پرتگاه تجزیه و تقسیم و اشعال خارجی کشاند، دراین باره بس عبرت آموز است.n- از مشروطه تا کنون مبارزات مستمر مردم کشورمان برای دستیابی وتأمین این حق اولیه و تبدیل آن به محور اصلی پویائی سیاسی ملت ایران بوده و طبعا نمایشی و کم اثر کردن آن در عرصه ملی و بین المللی پیامدهایی بس خسارت بار بدنبال دارد.n- در شرایطی که بدلیل عملکرد دولت کودتایی احمدی نژاد در عرصه داخلی و ماجراجویی در عرصه خارجی، به رغم بهره مندی این دولت از درآمد نفتی بیش ازهمه دولت های پس از انقلاب ( رقمی معادل 600 میلیارد دلار)، وضعیت اقتصادی کشوربحرانی و معیشت مردم بدلیل گرانی افسار گسیخته و افزایش نرخ تورم و بیکاری به تنگنا افتاده و اقشار بیشتری را زیر خط فقر برده است، انتخابات آزاد و منصفانه می توانست راهگشایی برای عبور از این شرایط باشد. بااینکه از سال 87 مراجع رسمی از اعلام آمارهای اصلی شاخص های کلان اقتصادی کشور همچون نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری امتناع کرده اند و این بهترین شاهد و نشانه بر وخامت بار بودن وضعیت اقتصادی مردم بوده است اما مجالس هفتم و هشتم برآمده از نظارت استصوابی نتوانستند کمترین اعمال نظارت و قدرتی در این باره از خود نشان دهند بگونه ای که دولت احمدی نژاد کمترین پایبندی را به اجرای قوانین داشته و اداره کشور را به شیوه عهد قجری به پیش برده و به این وضعیت بحرانی رسانده است. کاهش نرخ های رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به پائین ترین و افزایش نرخ های تورم و بیکاری به بالاترین رقم در سالهای اخیر و کاهش ارزش پول ملی به میزان 50 درصد در سال جاری در برابری با ارزهای خارجی بخوبی اثباتگر این مدعاست.nnبا توجه به آنچه آمد ما عملکرد حاکمیت را در مهندسی انتخابات پیش رو عدول از اجرای قانون اساسی ونقض عهد با ملت و جلو گیری ازعرضه واقعی مطالبات مردم ارزیابی کرده و به عنوان رسواترین نمایش غصب حق اولیه انتخاب ملت از جانب استبداد مطلقه و بی پروایی و بیشرمی برای بهره برداری از انتخاباتی نمایشی می دانیم. دراین مسیر حاکمیت با اعمال سیاست ارعاب و گروگان گیری افراد ملت توسط دست اندرکاران حکومتی به منظور باج خواهی از شهروندان در تن دادن به غصب حق حاکمیت ایشان روی آورده است. گروگان گیری رهبران جنبش برای اعاده حق حاکمیت ملی، موسوی و کروبی به عنوان نماد و تبلور حق انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته، گروگان گیری همسران و خانواده های آنان و زندانیان سیاسی، گروگانگیری امنیت ملی و صلح منطقه با ماجراجویی و رجز خوانی به منظور بالا بردن تنش بین المللی و منطقه ای حتی تا حد کشاندن خطر جنگ به مرزهای کشور به منظور ایجاد جو خفقان بیشتر جهت غصب آرای مردم، و بالاخره گروگان گیری صندوق های رأی.nnدر برابر چنین رخدادی شاهد مقاومت مدنی، مسالمت آمیز و اجماع بی سابقه نیروهای منتقد و معترض به وضع موجود و بلا موضوع شدن شر کت در انتخابات هستیم، و عدم شرکت در این انتخابات در واقع گردن ننهادن ملت بر باج خواهی گروگانگیران راهبران جنبش دموکراسی طلبانه سبز مردم ایران و اعتراض به غصب حق رأی و حاکمیت خود می باشد. و این در شرایطی است که حاکمیت یکدست اقتدارگرایان درپی کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ وضعیت کشور را درعرصه داخلی، بین المللی، ومنطقه ای بحرانی کرده است. همه بلایا و گرفتاری های حادث کنونی در درجه اول ناشی از سلب حق انتخاب مردم و مشارکت همه جانبه و فراگیر آنان برای دسترسی به عقل جمعی و اراده عمومی برای حل و فصل بحران های سنگینی است که استبداد مطلقه بر کشور تحمیل کرده است.nnهمانطور که در بیانیه اول تاکید کرده بودیم انجام انتخابات مهندسی شده نه تنها افزایش ضریب امنیت ملی کشوررا در پی نخواهد داشت بلکه آنرا در برابر مطامع و دست اندازی بیگانگان به خطر می اندازد. فقط انجام انتخابات آزاد و سالم و رقابتی باحضور گرایش ها و جریانات متکثر و متنوع موجود در متن جامعه ملی می تواند عامل ثبات دهنده کشور و بازدارنده از دست اندازی بیگانگان به حریم امنیت ملی باشد. اکنون همان حاکمیتی که با سلب آزادیهای عمومی، مردم را از حق اساسی انتخاب نمایندگان واقعی خود و مشارکت در تدوین سیاست های لازم برای خارج کردن کشور از بحران داخلی و بین المللی محروم کرده است به شگرد تازه ای دست زده و در روزهای اخیر از همان مردم محروم از حق و آزادی انتخاب میخواهد که با شرکت در هلهله تبلیغاتی وی “ضریب امنیت ملی” را بالا ببرند . امروز مهمترین دشمن امنیت ملی ایرانیان کسانی هستند که بجای اعتماد به درایت ملی و عقل جمعی مردم و جلب مشارکت آنان در حق تعیین سرنوشتشان قیم گونه و سلطان منشانه بجای آنان تصمیم میگیرند و اشکارا میگویند « شما رای بدهید اما گزینش و انتخاب را بعهده ما بگذارید». تاکید می شود امنیت کشور فقط با مشارکت حقیقی و یکپارچه قاطبه ملت، و از طریق اعتمادسازی نه اعتمادسوزی بدست می آید. اعلام مشارکت مصنوعی و رقم درصد شرکت کننده به خودی خود نمی تواند موجب ارتقای امنیت ملی کشور شود. اعلام عدم حضور در انتخابات توسط اصلاح طلبان و قریب با تفاق شخصیت ها و نیروها و تشکل های سیاسی منتقد دوستدار آزادی و استقلال ایران پیشاپیش مشروعیت انجام این انتخابات و نتایج آنرا از بین برده است و حاکمیت بهیچوجه قادر به مشروعیت سازی برای آن نیست.nnخوشبختانه موجی از بیداری عمومی در سراسر کشور نسبت به برگزاری این انتخابات نمایشی بوجود آمده است. گسترش این جنبش مدنی بی سابقه برای عدم مشارکت، استبداد حاکم را بوحشت انداخته و چون همیشه برای مقابله با مبارزه مسالمت آمیز و قانونی مردم راهی جز اعمال خشونت , تجاوز به حقوق و آزادیهای مردم و سرکوب و حبس و حصر وبراه انداختن کار زار های تبلیغاتی تهمت پراکنی و هتک عرض و آبروی سیاست ورزان منتقد و رهبران آنان نیافته است . بازداشت دهها نفر از شهروندان در سراسر کشور به جرم شعار نویسی برای مطالبه حق اولیه انتخابات آزاد و سالم و بر علیه انتخابات فرمایشی و بسیج چشمگیر نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی برای جلوگیری از شرکت مردم در راهپیمائی های اعتراضی مسالمت آمیز از این زمره اند. بازداشت دهها نفر در استان خوزستان و کشته شدن دوتن از افراد بازداشتی شهرستان شوش در بازداشتگاه سندی ننگین در کارنامه حاکمیت اقتدارگرا در برخورد با حق اعتراض مردم دراین باره بوده و انجام اینگونه اعمال از نظر ما شدیدا مطرود و محکوم است. و قطعا در روز ۱۲ اسفند ۹۰ افراد معترض عدم حضور خود در انتخابات را به شکلی کاملا مدنی و معنادار در قالبی که مقاومت مدنی آنها را برای پیروزی جنبش سبز میسر سازد، و در همبستگی با حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد بصورت خانه نشینی به نمایش خواهند گذارد.nnمردم عزیز ایران nتاریخ گذشته و بویژه یکصد ساله اخیر ایران بخوبی نشان داده است که مجالس گوش بفرمان و یکدست در خدمت استبداد خطر و اقعی برای امنیت کشور بوده و در روز حادثه بیش از هر کس در سنگر دفاع از کشور غایب بوده اند . امروزعدم مشارکت شما در این صحنه سازی بیشرمانه سلب حق انتخابتان بهترین گواه برای جامعه جهانی و گویا ترین پیام برای کلیه بدخواهان نسبت به ایران و مردم آن است که در دفاع از حریم امنیت و کیان این کشور با مردمی یکپارچه و متحد و آماده برای دفاع از آزادی و حق حاکمیت و استقلال خود روبرو هستند و نه جمعی مستبد منزوی در درون و برون قلمرو استبداد خویش.nnما به عنوان جمعی که در مقطعی بارای شما مردم به مسئولیت نمایندگی درخانه ملت مفتخر شده و بار سنگین این امانت را بر دوش خود احساس می کنیم دعوت به عدم شرکت در این صحنه سازی نمایش انتخابات را مقاومت مدنی و سراسری و در واقع ایستادگی و پایداری شهروندان در دفاع از حق رأی و انتخاب خویش و پاسداری از حقوق پایه شهروندی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی می دانیم .nnدر پایان ما با ارجگزاری برمقاومت و پایداری بی نظیر راهبران و زندانیان سیاسی جنبش سبز از درون سلول ها و زندان ها و تأکید بر اهمیت ویژه این عمل، ایستادگی آنان را نماد تلاش و کوشش ملی برای اعمال و استقرارحق حاکمیت ملی می دانیم و مطمئنا فداکاری و ایثار ایشان چراغ راه مردم به سوی عدالت و آزادی است.nnنمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در خارج از کشور: احمد سلامتیان، حسن یوسفی اشکوری، رجبعلی مزروعی، فاطمه حقیقت جو، سید علی اکبر موسوی (خوئینی )، واسماعیل گرامی مقدم.nnnnn

Share:

More Posts

Send Us A Message