مشارکت در انتخابات مشروعیت بخشی به استبداد است

بیانیه کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور جـــرس: در ادامۀ دعوت فعالان و حامیان جنبش سبز به عدم شرکت در انتخابات غیرآزاد مجلس شورای اسلامی، گروهی از کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور نیز، طی فراخوانی خواستار عدم حضور همگانی در انتخابات اسفند ماه شدند. بنا به گزارش های رسیده به جرس، در بیانیه […]

مشارکت در انتخابات مشروعیت بخشی به استبداد است

بیانیه کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور nnجـــرس: در ادامۀ دعوت فعالان و حامیان جنبش سبز به عدم شرکت در انتخابات غیرآزاد مجلس شورای اسلامی، گروهی از کنشگران ملی- مذهبی خارج از کشور نیز، طی فراخوانی خواستار عدم حضور همگانی در انتخابات اسفند ماه شدند.nnبنا به گزارش های رسیده به جرس، در بیانیه این […]