برگی از دفتر ایام-شاید زمانی بیاید که قدرتمندان از گروه شما نباشند!

nnاخیرا یکی از وبلاگهای شخصی، از افراد موسوم به حزب اللهی و ولایی، در وبلاگ خود چند عکس از گالری وب سایت من را در وبلاگ خود منتشر کرده و در عنوان اصلی برگزیده این قسمت و تیترهای فرعی زیرنویس عکس ها و نیز کامت گذاران همفکر و احیانا مأمور از عناوین و کلمات و […]