اعلاميه جمعی از روشنفکران، فعالان سياسی و حقوق بشری ايران در پشتيبانی از مردم سوريه

 ما روشنفکران و دانشگاهيان آزادی خواه ايرانی که شرايط ناگوار شما را درک و رويدادهای جاری کشور شما را از نزديک دنبال می کنيم ، ضمن محکوم کردن شديد سرکوب بی رحمانه ضدانسانی حکومت سوريه، پشتيبانی قاطع خود را از خيزش و پايداری شما آزادی خواهان در نيل به دمکراسی واستقرار حکومت مردمی در سوريه اعلام می داريم .

n

اطمينان داريم هما ن طور که شاعر بزرگ سوری و جهان عرب، ادونيس، به درستی گفته است “هيچ حکومتی جز به کمک آزادی وهيچ امنيتی جز با مساعدت آزادی پايدار نخواهد ماند”

n

احمدی حميد ، پژوهشگر تاريخ ايران ، مدير انجمن مطالعات تاريخ شفاهی ايران – برلنnاحمدی داريوش ، فعال حقوق مدنیnارس کمال ، دانشگاه کلن ، آلمانnارشاد اردوان ، فعال حقوق مدنیnاسدی جمشيد ، اقتصاددان (ايران: بازار و دموکراسی )nاعتمادی ناصر ، خبرنگار راديو بين المللی فرانسهnافتخاری بيژن ، فعال حقوق مدنیnاکبری حميد ، استاد دانشگاه نودت ايسترن ايلينوی – آمريکاnاميد مهر علی اکبر ، استاد حقوق و اصول روابط بين الملل ، دانمارکnامينی بهمن ، ناشر و فعال حقوق بشرnايجادی جلال ، استاد دانشگاه در پاريسnايزدی کاظم ، جامعه شناس ، استاد پيشين دانشگاه تهرانnباباعلی مهرداد ، استاد دانشگاه در پاريسnبراتی مهران ، پژوهشگر امور بين الملل ، شورای سياسی جمهوری خواهانnبرادران منيره ، فعال حقوق زنانnبرزنجه محمد ، فعال حقوق مدنیnبنو عزيزی علی ، استاد علوم سياسی و رئيس برنامه تمدن اسلامی و جامعه ها ، بوستون ، آمريکاnبهاردوست شهلا ، روزنامه نگارnبهشتی محمد ، فعال حقوق بشرnبهگر حسن ، روزنامه نگارnبيضايی نيلوفر ، نمايشنامه نويس و کارگردان تئاترnپارسا ميثاق ، استاد جامعه شناسی ، کالج دارتموث ، آمريکاnپاکدامن پاکدامن ، اقتصاددان ( استاد پيشين دانشگاه های تهران و پاريس)nپويان فر اکبر ، متخصص اعصاب و روان پزشک ، پاريسnپيوندی سعيد ، جامعه شناس ( استاد دانشگاه نانسی )nتوانا حسن ، فعال مدنیnتوحيدی نيره ، جامعه شناس و فعال زنانnجلالی محمد سحر ، شاعر و نويسندهnجليلی محمد رضا ، استاد ممتاز انستيتو مطالعات بين المللی و توسعه ، ژنوnجهانبگلو رامين ، متخصص فلسفه سياسی ، دانشگاه تورنتوnچرندابی رضا ، فعال حقوق مدنیnحسين پور هوشنگ ، متخصص تکنولوژی اطلاعات و ارتباطاتnخديوی مهين ، شاعر – نويسنده – ناشرnخسرو خاورفرهاد ، جامعه شناس ، استاد مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی ، پاريسnخونانی آذر ، کارشناس ارشد آموزش کودکانnدرويش پور مهرداد ، استاد دانشگاه استکهلمnدستمالچی پرويز ، نويسنده و پژوهشگرnرشيدی اسعد ، متخصص روابط بين الملل ، شاعر و نويسندهnزمانی محمود ، روان شناس اجتماعی ، دانشيار و مدير سابق مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسهnزندی سيامک ، مترجم ، فعال حقوق بشرnشاه مرادی بيژن ، فعال حقوق مدنیnشب افروز مسعود ، فعال حقوق بشرnشجاعی منصوره ، فعال حقوق زنانnشيرازی اصغر ، جامعه شناس ، پژوهشگر پيشين دانشگاه آزاد برلنnشيرازی عباس ، اقتصاد دان ، فعال حقوق مدنیnعلامه زاده رضا ، کارگردانnعلمداری کاظم ، جامعه شناس ، پژوهشگر ، دانشگاه لوس آنجلسnعلوی حسين ، روزنامه نگارnفانی يزدی رضا ، فعال سياسی ، مدير و متخصص شبکه های ارتباطاتnفروهر پرستو ، هنرمندnکاخساز ناصر ، پژوهشگر مسائل اجتماعیnکردوانی کاظم ، جامعه شناس ، استاد پيشين دانشگاه در تهران ، دبير اسبق کانون نويسندگان ايرانnکريمی حکاک محمد ، استاد دانشگاه ، تئاتر و فيلم ، نيويورکnکشتگر علی ، مدير مسئول روزنامه ميهنnکلائی علی ، فعال حقوق بشر و فعال مدنیnکوشان منصور ، شاعر و نويسندهnکيان آزاده ، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاريس – ديدروnگنج بخش امير حسين ، پژوهشگر سازمان بهداشت ملی آمريکا ، واشنگتنnلاهيجی عبدالکريم ، معاون فدراسيون جهانی حقوق بشر ، رئيس جامعه حقوق بشر در ايرانnمحمدی مجيد ، جامعه شناس ، نويسنده آزادnمعينی فرزانه ، فعال حقوق بشرnمقدم ولانتين ، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان ، دانشگاه پاردوnمکی ابراهيم ، نمايشنامه نويسnمناف زاده عليرضا ، نويسنده و پژوهشگر تاريخnمهاجر ناصر ، پژوهشگر علوم سياسی و اجتماعیnميرفخرائی مهران ، فعال حقوق مدنیnنظری حجت ، فعال سياسی و دانشجويیnنعمانی فرهاد ، اقتصاددان ، استاد دانشگاه آمريکايی پاريسnهدايتی مهناز، نويسنده ، شاعرnيوسفی اشکوری ، پژوهشگر دينی

n n

 

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message