اعلاميه جمعی از روشنفکران، فعالان سياسی و حقوق بشری ايران در پشتيبانی از مردم سوريه

 ما روشنفکران و دانشگاهيان آزادی خواه ايرانی که شرايط ناگوار شما را درک و رويدادهای جاری کشور شما را از نزديک دنبال می کنيم ، ضمن محکوم کردن شديد سرکوب بی رحمانه ضدانسانی حکومت سوريه، پشتيبانی قاطع خود را از خيزش و پايداری شما آزادی خواهان در نيل به دمکراسی واستقرار حکومت مردمی در سوريه اعلام می داريم .

n

اطمينان داريم هما ن طور که شاعر بزرگ سوری و جهان عرب، ادونيس، به درستی گفته است “هيچ حکومتی جز به کمک آزادی وهيچ امنيتی جز با مساعدت آزادی پايدار نخواهد ماند”

n

احمدی حميد ، پژوهشگر تاريخ ايران ، مدير انجمن مطالعات تاريخ شفاهی ايران – برلنnاحمدی داريوش ، فعال حقوق مدنیnارس کمال ، دانشگاه کلن ، آلمانnارشاد اردوان ، فعال حقوق مدنیnاسدی جمشيد ، اقتصاددان (ايران: بازار و دموکراسی )nاعتمادی ناصر ، خبرنگار راديو بين المللی فرانسهnافتخاری بيژن ، فعال حقوق مدنیnاکبری حميد ، استاد دانشگاه نودت ايسترن ايلينوی – آمريکاnاميد مهر علی اکبر ، استاد حقوق و اصول روابط بين الملل ، دانمارکnامينی بهمن ، ناشر و فعال حقوق بشرnايجادی جلال ، استاد دانشگاه در پاريسnايزدی کاظم ، جامعه شناس ، استاد پيشين دانشگاه تهرانnباباعلی مهرداد ، استاد دانشگاه در پاريسnبراتی مهران ، پژوهشگر امور بين الملل ، شورای سياسی جمهوری خواهانnبرادران منيره ، فعال حقوق زنانnبرزنجه محمد ، فعال حقوق مدنیnبنو عزيزی علی ، استاد علوم سياسی و رئيس برنامه تمدن اسلامی و جامعه ها ، بوستون ، آمريکاnبهاردوست شهلا ، روزنامه نگارnبهشتی محمد ، فعال حقوق بشرnبهگر حسن ، روزنامه نگارnبيضايی نيلوفر ، نمايشنامه نويس و کارگردان تئاترnپارسا ميثاق ، استاد جامعه شناسی ، کالج دارتموث ، آمريکاnپاکدامن پاکدامن ، اقتصاددان ( استاد پيشين دانشگاه های تهران و پاريس)nپويان فر اکبر ، متخصص اعصاب و روان پزشک ، پاريسnپيوندی سعيد ، جامعه شناس ( استاد دانشگاه نانسی )nتوانا حسن ، فعال مدنیnتوحيدی نيره ، جامعه شناس و فعال زنانnجلالی محمد سحر ، شاعر و نويسندهnجليلی محمد رضا ، استاد ممتاز انستيتو مطالعات بين المللی و توسعه ، ژنوnجهانبگلو رامين ، متخصص فلسفه سياسی ، دانشگاه تورنتوnچرندابی رضا ، فعال حقوق مدنیnحسين پور هوشنگ ، متخصص تکنولوژی اطلاعات و ارتباطاتnخديوی مهين ، شاعر – نويسنده – ناشرnخسرو خاورفرهاد ، جامعه شناس ، استاد مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی ، پاريسnخونانی آذر ، کارشناس ارشد آموزش کودکانnدرويش پور مهرداد ، استاد دانشگاه استکهلمnدستمالچی پرويز ، نويسنده و پژوهشگرnرشيدی اسعد ، متخصص روابط بين الملل ، شاعر و نويسندهnزمانی محمود ، روان شناس اجتماعی ، دانشيار و مدير سابق مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسهnزندی سيامک ، مترجم ، فعال حقوق بشرnشاه مرادی بيژن ، فعال حقوق مدنیnشب افروز مسعود ، فعال حقوق بشرnشجاعی منصوره ، فعال حقوق زنانnشيرازی اصغر ، جامعه شناس ، پژوهشگر پيشين دانشگاه آزاد برلنnشيرازی عباس ، اقتصاد دان ، فعال حقوق مدنیnعلامه زاده رضا ، کارگردانnعلمداری کاظم ، جامعه شناس ، پژوهشگر ، دانشگاه لوس آنجلسnعلوی حسين ، روزنامه نگارnفانی يزدی رضا ، فعال سياسی ، مدير و متخصص شبکه های ارتباطاتnفروهر پرستو ، هنرمندnکاخساز ناصر ، پژوهشگر مسائل اجتماعیnکردوانی کاظم ، جامعه شناس ، استاد پيشين دانشگاه در تهران ، دبير اسبق کانون نويسندگان ايرانnکريمی حکاک محمد ، استاد دانشگاه ، تئاتر و فيلم ، نيويورکnکشتگر علی ، مدير مسئول روزنامه ميهنnکلائی علی ، فعال حقوق بشر و فعال مدنیnکوشان منصور ، شاعر و نويسندهnکيان آزاده ، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاريس – ديدروnگنج بخش امير حسين ، پژوهشگر سازمان بهداشت ملی آمريکا ، واشنگتنnلاهيجی عبدالکريم ، معاون فدراسيون جهانی حقوق بشر ، رئيس جامعه حقوق بشر در ايرانnمحمدی مجيد ، جامعه شناس ، نويسنده آزادnمعينی فرزانه ، فعال حقوق بشرnمقدم ولانتين ، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان ، دانشگاه پاردوnمکی ابراهيم ، نمايشنامه نويسnمناف زاده عليرضا ، نويسنده و پژوهشگر تاريخnمهاجر ناصر ، پژوهشگر علوم سياسی و اجتماعیnميرفخرائی مهران ، فعال حقوق مدنیnنظری حجت ، فعال سياسی و دانشجويیnنعمانی فرهاد ، اقتصاددان ، استاد دانشگاه آمريکايی پاريسnهدايتی مهناز، نويسنده ، شاعرnيوسفی اشکوری ، پژوهشگر دينی

n n

 

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message