مصاحبه با رسا درباره سرکوب اعتراضات مردم آذربایجان

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، نویسنده و یکی از امضا کنندگان نامه اعتراضی نمایندگان ادوار مجلس به سرکوب اعتراضات مردم آذربایجانnn۲۱ شهریور ۱۳۹۰nnبراى مشاهدهٔ ویدئو، بر روى آن کلیک فرمایید:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=okSqdJw5EsI