میزگرد تخصصی بررسی انتخابات آزاد در ایران (هامبورگ -آلمان)

میزگرد تخصصی بررسی انتخابات آزاد در ایرانnnیکشنبه ۳۱ جولای ۲۰۱۱ هامبورگnnبراى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آن لينك پايين کلیک فرمایید:nnقسمت اول:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=0DnPEanMSqM&feature=sharennقسمت دوم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=B84kv5G1Nkc&feature=relatednnقسمت سوم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=JjdzSonebTA&feature=relatednnقسمت چهارم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=BHW0InQd0vE&feature=relatednnقسمت پنجم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=OKZwlgTsUaI&feature=relatednnقسمت ششم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=jJ_TeKHiEtY&feature=related

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message