میزگرد تخصصی بررسی انتخابات آزاد در ایران (هامبورگ -آلمان)

میزگرد تخصصی بررسی انتخابات آزاد در ایرانnnیکشنبه ۳۱ جولای ۲۰۱۱ هامبورگnnبراى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آن لينك پايين کلیک فرمایید:nnقسمت اول:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=0DnPEanMSqM&feature=sharennقسمت دوم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=B84kv5G1Nkc&feature=relatednnقسمت سوم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=JjdzSonebTA&feature=relatednnقسمت چهارم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=BHW0InQd0vE&feature=relatednnقسمت پنجم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=OKZwlgTsUaI&feature=relatednnقسمت ششم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=jJ_TeKHiEtY&feature=related

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message