درسی از انقلاب لیبی و انقلاب ایران

چه درس آموز است این تاریخ! در سال ۵۸ در دیباچه کتاب «مقدمه ای بر تاریخ معاصر ایران» نوشته بودم که هرکس تاریخ نمی فهمد هیچ چیز نمی­فهمد. تاریخ مکتوب، با تمام جعلیات و برساخته­های عمدی و غیر عمدی آن، به هرحال مهم­ترین و حداقل یکی از چند منبع بنیادین و فناناپذیر معرفت و آگاهی آدمی است.

سیما و سیره محمد در قرآن ۲۳-بخش پنجم: فصل اول- معرفي اجمالي همسران و فرزندان

به طور منطقي و طبيعي لازم است در آغاز زنان پيامبر و نيز فرزندان يعني اعضاي خانه وي را بشناسيم تا بتوانيم تصوير و تفسير روشني از خانواده آن حضرت داشته باشيم و از اين طريق به فهم و تحليل برخي از آيات و شأن نزول‌ها و اشارات نهفته در آن آيات مربوط به همسران […]

درسی از انقلاب لیبی و انقلاب ایران

  n قسمت نخست n چه درس آموز است این تاریخ! در سال ۵۸ در دیباچه کتاب «مقدمه ای بر تاریخ معاصر ایران» نوشته بودم که هرکس تاریخ نمی فهمد هیچ چیز نمی­فهمد. تاریخ مکتوب، با تمام جعلیات و برساخته­های عمدی و غیر عمدی آن، به هرحال مهم­ترین و حداقل یکی از چند منبع بنیادین و […]