سیما و سیره محمد در قرآن ۲۲-بخش پنجم: محمد در خانواده

در چهارچوب بررسي « سيما و سيره نبوي در قرآن» اينك در پنجمين بخش آن، به سيره پيامبر در جمع خانواده (همسران و فرزندان) مي‌پردازيم. در بخش سوم و چهارم پيامبر را در عرصه حكومت و سياست و در عرصه جامعه و مردم ديديم و كوشيديم بر اساس آيات و گزارش‌هاي قرآن، تصويري و تحليلي […]