اسناد کنفرانس برلین- جمع بندی: قاضی بود اما دادگاه نبود

اسناد کنفرانس برلین (اسناد مربوط به دادگاه من) اینک با برخی توضیحات لازم به پایان می¬رسد. در این زمینه هنوز گفتنی¬های قابل ذکری مربوط به بازجویی¬ها و حواشی دادگاه باقی مانده که ناگزیر از آنها می¬گذرم و فقط به تذکر چند نکته بسنده می¬کنم. مهم¬ترین نکته این است که در جریان بازداشت و بازجویی و […]

مصاحبه با RFI درباره درخواست آیت الله مکارم شیرازی در تسریع در اجرای مجازات‌ها

آیت الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید طرفدار نظام جمهوری اسلامی ایران، طی سخنانی قوۀ قضائیه را هدف انتقاد قرار داد و ضمن متهم کردن این قوه به “دنباله روی از نظام ناسالم قضائی غرب” خواستار تشکیل دادگاه هائی “به سبک دادگاه های امیر المؤمنین” شد. مکارم شیرازی گفت پیشنهاد او این است که “شعبۀ […]