مصاحبه با بی بی سی در ارتباط با سخنان جدید آیت الله محمد یزدی

مصاحبه با بی بی سی در ارتباط با سخنان جدید آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر نقش ولی فقیه مانند امام معصوم است!

Share:

More Posts

Send Us A Message