مصاحبه با رسا در مورد نقش عزت الله سحابی در نواندیشی دینی

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در مورد نقش عزت الله سحابی در نواندیشی دینی

مصاحبه با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دینی، در مورد نقش عزت الله سحابی در نواندیشی دینی

۱۳ خرداد ۱۳۹۰

براى مشاهدهٔ ویدئوها، بر روى آنها به ترتیب کلیک نمایید:

 httpv://www.youtube.com/watch?v=Jh-1hdykS9c

Share:

More Posts

Send Us A Message