اسناد کنفرانس برلین – مقدمه (قسمت دوم)

  n عصر روز شنبه بود که به اوین رسیدم. مأمور دادگاه ویژه مرا تحویل بخش پذیرش زندان اوین داد. حدود یک ساعت در آنجا بودم. در اینجا برنامه اداری تشکیل پرونده و تهیه عکس و انگشت نگاری انجام می­شود. چند نفر کارمند بودند. با مهربانی برخورد کردند. پس از انجام کار مأموری مرا به […]

جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با وقایع اردوگاه اشرف شدند

  جرس: جمعی از فعالان سیاسی ، اجتماعی در محکومیت اتفاقات اخیر در اردوگاه اشرف بیانیه ای منتشر کردند و در آن ضمن محکوم کردن خشونت صورت گرفته، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب و بی طرف از سوی سازمان ملل با مشارکت نهاد های معتبر حقوق بشری برای تحقیق در خصوص چگونگی شکل گیری فاجعه […]