جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با وقایع اردوگاه اشرف شدند

 nجرس: جمعی از فعالان سیاسی ، اجتماعی در محکومیت اتفاقات اخیر در اردوگاه اشرف بیانیه ای منتشر کردند و در آن ضمن محکوم کردن خشونت صورت گرفته، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب و بی طرف از سوی سازمان ملل با مشارکت نهاد های معتبر حقوق بشری برای تحقیق در خصوص چگونگی شکل گیری فاجعه و […]