تسلیت جمعی از نمایندگان ادوار خارج از کشور به موسوی

 بسمه تعالی n جناب آقای مهندس میر حسین موسوی n درگذشت زنده یاد میر اسماعیل موسوی پدر بزرگوارتان موجب تألم و تأسف گردید. عمر دراز و حیات معنوی و زیست اخلاقی و انسانی آن مرحوم، که یکسره به خدمت خلق و عبودیت خالق گذشت، مایه مباهات جامعه دینی و به ویژه خاندان بزرگ شماست. از […]