جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب در رابطه با وقایع اردوگاه اشرف شدند

 nجرس: جمعی از فعالان سیاسی ، اجتماعی در محکومیت اتفاقات اخیر در اردوگاه اشرف بیانیه ای منتشر کردند و در آن ضمن محکوم کردن خشونت صورت گرفته، خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب و بی طرف از سوی سازمان ملل با مشارکت نهاد های معتبر حقوق بشری برای تحقیق در خصوص چگونگی شکل گیری فاجعه و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان شده اند.nn متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته بشرح زیر است:n

حمله نظامی مرگ بار ارتش و نیروهای امنیتی عراق به کمپ اشرف و درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق یکی از تاسف بار ترین رویداد های تلخ ایرانیان خارج از کشور را رقم زد. کشته و زخمی شدن ده ها نفر ، یک بار دیگر چهره کریه خشونت را آشکار ساخت که تا چه میزان ویرانگر است و بر چهره انسانیت چنگ می زند.nفاجعه جان باختن افراد بی سلاح و محصور در محیطی بسته در برابر یورش نیروهای مجهز به انواع و اقسام ادوات نظامی ، عملی غیر قابل پذیرش و ضد انسانی است. این اتفاق شوم ضرورت مهار اشکال نا موجه خشونت دولتی و حفاظت از مردمان بی سلاح در برابر تهاجم نظامیان را گوشزد می سازد .

nما امضا کنندگان این نامه با تاکید بر مرزبندی صریح و مخالفت قاطع با عقاید ، روش های فعالیت و عملکرد سازمان مجاهدین خلق و نظر منفی نسبت به مواضع کنونی این سازمان و در عین حال محکوم کردن اعمال سرکوب گرانه و غیر انسانی جمهوری اسلامی در قلع و قمع و مجازات های اعضاء این سازمان دربرهه های مختلف و بخصوص جنایت اعدام های گسترده و فراقضایی سال 1367 ، صرفا از زاویه موازین حقوق بشری و اصول انسانی ، نقض حقوق بنیادی ساکنان اشرف و اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی دولت عراق بر علیه آنان را محکوم می کنیم.nما معتقدیم اگر چه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق از ابتدا اشتباه بود و برخورداری از چتر حمایتی رژیم صدام حسین که چشم طمع به بخش هایی از خاک ایران داشت و تهاجمی بر علیه میهن و ملت انجام داده بود ، از خطا های بزرگ و نابخشودنی این سازمان سیاسی محسوب می شود ، اما اعضاء این گروه سیاسی حق دارند از اذیت و آزار نیروهای دولتی بدور باشند و حق مصونیت آنها از خشونت ، شکنجه و قتل به رسمیت شناخته شود.nدولت عراق محق است که در قلمرو خود اعمال حاکمیت کند و اقتدار مشروع خود را تحقق بخشد اما این حق نباید از راه زور ، خشونت و سرکوب خونین صورت گیرد. به باور ما دولت عراق ، نمایندگان سازمان مجاهدین و نمایندگان جامعه جهانی باید تدبیری بیندیشند که از تکرار فاجعه انسانی در منطقه جلوگیری شود . این امر نیازمند خویشتن داری و برخورد واقع بینانه با مسائل هست و طرفین باید انعطاف نشان دهند.nnشرایط جدید عراق با دوران صدام حسین فرق می نماید . رهبران مجاهدین می بایست الزامات موقعیت جدید را درک کنند.در تحلیل آخر مردم عراق و دولت مشروع منتخب آنان مرجع صاحب صلاحیت هستند که باید تعیین کنند مجاهدین در عراق بمانند یا آنجا را ترک کنند. همچنین رهبران سازمان مجاهدین و بخصوص آنهایی که در اشرف نیستند ، در قبال زندگی و امنیت ساکنان اشرف مسئولیت دارند. حفظ جان آنها مهمتر از وضعیت خود سازمان ، منافع سیاسی رهبران و ترجیح برای ماندن در یک منطقه جغرافیایی خاص است . بنابراین نباید با اصرار بر ماندن در کشوری که خواهان خروج آنها است ،جان اعضاء ساکن خود در اشرف را بخطر بیندازند .nدر این میان همچنین سازمان ملل نقش مهمی دارد تا شرایط خروج شرافتمندانه اعضاء سازمان مجاهدین خلق از عراق و برخورداری آنها از حقوق پناهندگی و زندگی توام با امنیت و آرامش را هموار سازد .nnدر پایان ضمن محکومیت دوباره کشتار اعضاء سازمان مجاهدین خلق در اشرف و مخالفت با هر گونه اقدام تبلیغاتی از این رویداد برای ترویج خشونت و خط مشی مسلحانه و همچنین تقبیح موضع دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برخورد های خشونت آمیز با ساکنان اشرف ، اعلام می نمائیم که اجرای موارد زیر می تواند بحران بوجود آمده را به نحو مناسبی حل کند و از گسترده تر شدن این فاجعه انسانی جلوگیری نماید:nn1- ضرورت توقف فوری خشونت نیروهای دولتی عراق بر علیه ساکنان اشرفn2- فراهم کردن سریع خدمات درمانی و امکانات پزشکی برای مصدومان و مجروحین واقعهn3- تشکیل کمیته حقیقت یاب و بی طرف از سوی سازمان ملل با مشارکت نهاد های معتبر حقوق بشری تا به تحقیق در خصوص چگونگی شکل گیری فاجعه و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان بپردازد.n4- خویشتن داری دولت عراق و تمرکز بر پیدا کردن راه حل حقوقی ، قانونی و غیر نظامی مبتنی بر رعایت حقوق انسانی ساکنان اشرف و حق اعمال حاکمیت دولت عراقn

 

n

اسامی امضا کنندگان :nابقری شهلاnابقری سیاوشnاحمدی رامینnاحمدیان خشایارnارشاد اردوانnاسکی کیوانnافتخاری بیژنnافشاری علیnاکبرین محمد جوادnالاحمد محمدnالیاسی صفوراnامیر حسینnامیر احمدی مهرانnامیر خسروی آرواندnامیری منوچهرnامینی مهدیnامینی محمدnانصاری علیnانواری مرتضیnانوشه محمدnآراک فریبرزnآزاد مریمnآزاد محمدnآزاد دانشnآزاد صلواتیnآهاری مریمnبابایی محمدnباجغلی رحیمnبازرگان عبدالعلیnباطبی احمدnباقر زاده حسینnبحرینی رهاnبختیار علیnبراتی مهرانnبردبار بابکnبرزنجه محمدnبرقعی محمدnبرلاس فاریاnبلوچ بهزادnبهادری علیnبهار دوست شهلاnبهبهانی سعیدnبهداد سهرابnبهرنگ کامیارnبیات محبوبهnپارسا کوروشnپارسی پویاnپزشکی کتایونnپگاهی مهشیدnپوریان مارسلnپیرزاده بیژنnپیوندی سعیدnتقوایی احمدnجعفریان رضاnجمشید خانnجهاندار پویاnجیلانی بهیهnچرندابی رضاnحائریnحبیبی ناهیدnحسن پور ستارهnحسین پور هوشنگnحسین پور هوشنگnحسین طالشی علیnحسینی حسینnحسینی نژاد لیداnحقوقی مازیارnحکمت بیژنnحمزه لو یوسفnخسروی مصطفیnداور مرتضیnداوودی کمالnداوودی مهاجر فریباnدرهمی سعیدnدوستی فرشادnراد رضاnرادمان بابکnرضایی شیدهnرنجبر درویشnزره ای حسنnزندی سیامکnسازگارا محسنnساکت پرهامnسپهری فر تاراnسرابندی نسیمnسعدین داریوشnسلطانی داریوشnسلطانی حجتnسلیمی نیازnسیما سلمانnسینا بیژنnشامبیاتی رحیمnشب افروز مسعودnشجاع رحمانnشریعتمداری حسنnشعبانی سعیدnشکوهی فرد محمد رضاnشمس حسنnشمیرانی نیلوفرnشهری زاده شهروزnشیدا شبیرnشیرازی بابکnصادقی محمدnصالحی حسنnصحتی کوروشnصدری احمدnصدیقی جوادnطالبی حسنnطواف محمد جوادnظریفی نیا حمید رضاnعاصمی شهرهnعبادی شیرینnعباس زاده ماشاء اللهnعباسقلی نژاد محبوبهnعباسی غلامnعبداللهی عباسnعبدی علیnعظیمی هاشمی نگینnعلوی شاهدnفاریابی فرشیدnفتحی مهنازnفرد میتراnفرهنگ منصورnفروزی نادرnفروزی نادرnفریدی ناصحnفولادی فیروزهnقاجار آریاnقاسمی پروینnقاسمی نژاد سعیدnقاضی فرشتهnقائمی هادیnقتحی مهردادnقراگوزلو عباسnقربانی یدیnقلی پور رحیمnقنبری علی اکبرnکبریایی امیرnکدیور محسنnکرمی ناصرnکشفی صمصامnکهنمویی پور ارسلانnکوهن سیروسnگنجبخش امیر حسینnماهوتی ها حسینnمحمدی مجیدnمحمدی فرشادnمحمودیان پویانnمختاری پرویزnمخملیnمرادیان آزادnمشایخی مهردادnمشایخی رضاnمصطفیی محمدnمقدم چنگیزnمقصودیان سیاوشnملک پور الهامnملک محمدی مرتضیnملکی رویاnمهتری ابراهیمnمهدی علی اکبرnمهرانی بهزادnمهرانی بهنازnموسوی فرحnموسوی خوئینی سید علی اکبرnمیر ابراهیمی روزبهnمیر فخرائی مهرانnنظامی بورگانnنکوکار قاسمnنوربخش مهدیnنوری اعلا پرتوnنوری زاده نادرnنویان داوودnنیری محمد حسینnنیکنام امینی مجیدnنیکی مرتضیnهمتی رحیمnهواری نسب خلیلnوحید منش پروانهnیدک محمد رضاnیوسفی اشکوری حسنn 

n

 

Share:

More Posts

Send Us A Message