تسلیت جمعی از نمایندگان ادوار خارج از کشور به موسوی

 بسمه تعالی

n

جناب آقای مهندس میر حسین موسوی

n

درگذشت زنده یاد میر اسماعیل موسوی پدر بزرگوارتان موجب تألم و تأسف گردید. عمر دراز و حیات معنوی و زیست اخلاقی و انسانی آن مرحوم، که یکسره به خدمت خلق و عبودیت خالق گذشت، مایه مباهات جامعه دینی و به ویژه خاندان بزرگ شماست. از برکات و حسنات این انسان خدوم، تربیت فرزندان با ایمان و خدوم به کشور و جامعه است که شخصیت بارز شما نمونه اعلای آن است. دریغ که در این شرایط سخت و دشوار حاکمیت و حاکمان خودکامه شما را به بند کرده و حتی از حضور شما در مراسم آیینی تشیع و ختم پدرتان محروم کردند. اما امروز جنبش مدنی سبز ایران، که شما خود را فروتنانه همراه آن دانسته اید، به وجود پربرکت شما مباهات می کند و همگان در انتظار آزادی شما و همسرتان و دیگر یاران جنبش هستند. درگذشت پدر ارجمندتان را به حضرتعالی و دیگر بازماندگان تسلیت می گوییم و برای آن زنده یاد رحمت و غفران الهی و برای شما سرفرازی بیشتر و خدمت به خلق و رهایی از اسارت آرزو می کنیم.

n

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور:

n

نورالدین پیر مؤذن، فاطمه حقیقت جو، رجبعلی مزروعی، سید علی اکبر موسوی خوئینی و حسن یوسفی اشکوری   

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message