مصاحبه رسا با حسن یوسفی اشکوری در مورد تظاهرات ۲۵ بهمن

گفتگوی اختصاصی رسا با حسن یوسفی اشکوری در ارتباط با تظاهرات ۲۵ بهمنnnبراى مشاهدهٔ ويدئوها، بر روى آنها به ترتيب كليك نماييد:nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=g7XZ4mAXwr4

Share:

More Posts

Send Us A Message