سیما و سیره محمدۖ در قرآن ۷ – بخش دوم : محمد و دگر انديشان – فصل اول – گروههای دگر اندیش

 nپيامبر اسلام مانند تمام پيامبران و مصلحان اجتماعي داراي موافقان و مخالفان بود، موافقان كساني بودند كه دعوت او را دير يا زود پذيرفتند و در شمار پيروان و به اصطلاح قرآن «امت» قرار گرفتند، و مخالفان كساني بودند كه هرگز به دعوت ديني و حكومت پيامبر‌گردن ننهادند و بسياري از آنها راه مخالفت و […]

اجرای «حدود شرعی» در مورد کتاب «خاطرات مهندس مهدی بازرگان»

 nآنچه در پی می آید نوشته ای است که دوست فرهیخته جناب هوشنگ کشاورز صدر سال گذشته در اختیار من نهاده است. چنانکه ملاحظه می کنید، این نوشته اشاره دارد به سانسور کتاب خاطرات زنده یاد مهندس مهدی بازرگان تحت عنوان «شصت سال خدمت و مقاومت» که در سال 1375 در تهران منتشر شده است. […]