سيما و سيره محمدۖ در قرآن ۶ – بخش اول – فصل ششم و هفتم

با این قسمت فصول هفتگانه بخش نخست از «سیما و سیره محمد در قرآن» به پایان می رسد و از این پس بخش دوم آن تقدیم خوانندگان خواهد شد. nn  فصل ششم – محمد مؤمن به وحی nn افزون بر آن كه پيامبر مخاطب وحي است، مؤمن به وحي نيز بوده است كه البته دومي با اولي […]

مفهوم «اصلاح» در نهضت عاشورا

 متن مکتوب سخنرانی در روز عاشورا 1432 هجری/25 آذر 89/16دسامبر 2010 در دلفت هلند n واقعیت این است که در تاریخ ما شیعیان و به ویژه ایرانیان شیعه، حادثه عاشورا و برگزاری مراسم آئینی آن از دوران صفویه بعد، یکی از چند رخداد و مراسم مهم و اثرگذاری است که تا حدود زیادی ذهن و […]