نقش جنبش دانشجویی ایران در گذار به دموکراسی

  n سخن خود را با احترام به شهیدان دانشجویی ایران و با یاد زندانیان سیاسی کنونی و به ویژه انبوه زندانیان دانشجو آغاز می کنم. سخن کوتاه من با شرح کوتاهی از صد سال مبارزه اجتماعی و سیاسی و اهداف آنان آغاز می­شود و به وضعیت کنونی اشاره می­کند و با بیان نقش دانشجویان […]

برگی از دفتر ایام – احمدی نژاد؛ “Number One”

جمعه 13 آذر 89 / 3 دسامبر 2010 n در هفته گذشته که در ترکیه بودم، در شهر ساحلی آلانیا روزی صبح همراه با خانواده به ساحل دریا رفته بودیم. کنار دکه­ای خلوت روی چند صندلی و دور یک میز نشستیم تا دریا و امواج آبی و آرام و افق باز و نیلگون و آفتاب […]