بیانیه 90 فعال سیاسی و حقوقدان و کنشگر مدنی در اعتراض به دستگیری نسرین ستوده

به‌نام خداnn۹۰ فعال سیاسی، حقوق‌دان و کنشگر مدنی:nnنسرین ستوده، وکیل انسان‌دوست و ملی را آزاد کنید تلاش برای تحدید هرچه فزونتر جامعه مدنی ایران و بسط اقتدارگرایی، اینک از سطح کنشگران مدنی و منتقدان گذشته و دامن وکلای ایشان را نیز گرفته است. در یکی از جدیدترین اقدام امنیتی، سرکار خانم نسرین ستوده از وکلای آزاده‌ی […]