خدایا زین معما پرده بردار!

 nساعتی پیش خبرنگاری با من درباره نامه آقای علی مطهری به آقای احمدی نژاد و اعتراض وی به گفتارها و رفتارهای رئیس دولت در مورد کوروش گفتگویی داشت و او پرسش اساسی اش این بود که: خوب! حرفهای مطهری در چهارچوب تفکر رسمی جمهوری اسلامی و حتی افکار و اعمال رسمی احمدی نژاد و دولت […]

مقدمه ای بر هویت متکثر ایرانی و دموکراسی

از آغاز تشکیل دولت بزرگ هخامنشی و تأسیس امپراتوری گسترده پارسی در غرب آسیا و پدید آمدن شهربانهای متعدد با ملیت ها و فرهنگهای بسیار و متنوع و حتی متضاد با مرکزیت پارس و ماد، این تکثر گرایی شکل و شمایل عینی و تاریخی پیدا کرد و پس از آمدن یونانیان و ..

مقدمه ای بر هویت متکثر ایرانی و دموکراسی

n اینکه در سرزمین پهناور ایران از دیرباز مردمان بسیار متنوع و متکثر زندگی می کرده و می کنند، تردیدی نیست. از دوران پیشا تاریخ تا کنون. اما از آغاز تشکیل دولت بزرگ هخامنشی و تأسیس امپراتوری گسترده پارسی در غرب آسیا و پدید آمدن شهربانها ( ساتراپها )ی متعدد با ملیت ها و فرهنگهای بسیار […]

اعتراض ۲۲۰ تن از فعالان سياسی و اجتماعی به نقض حقوق قانونی و حياتی زندانيان سياسی

ميزان: جمعی از کنشگران سياسی و اجتماعی ايران در بيانيه به نقض حقوق قانونی و حياتی زندانيان سياسی اعتراض کردند.nnبه گزارش «ميزان خبر» اين بيانيه که به امضای ۲۲۰ تن از فعالان سياسی و اجتماعی رسيده است، با تصريح اين نکته که «ده‌ها نفر از فرهيختگان سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ايران به دليل اعتراض […]