کلی گویی رهبران جنبش، دیگر مفید نیست

گفتگو با رادیو زمانه – بخش نخست
گزارشى از محمد تاج دولتى
در میان نو‌اندیشان دینی، حسن یوسفی اشکوری از معدود کسانی است که به‌ویژه در ده سال گذشته، از طریق اندیشه‌ها و گفتارهایش مرکز توجه بسیاری از افراد دین‌باور و ناباور به مذهب و دین بوده است.
سخنرانی‌ها و نوشته‌های گاه بحث‌انگیزش، دستگیری، محاکمه، حبس و خلع لباس او در دادگاه ویژه‌ی روحانیت، و به‌ویژه موضع‌گیری‌های او در یک سال اخیر پیرامون جنبش اعتراضی مردم ایران را می‌توان از جمله دلایل مورد توجه بودن وی دانست.

دیگر هرگز لباس روحانیت به تن نخواهم کرد!!

nگفت‌وگو راديو زمانه با حسن یوسفی اشکوری بخش دومnnدر بخش نخست گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری، نواندیش دینی صاحب‌نام که برای شرکت در یک کنفرانس دانشگاهی، ایراد چند سخنرانی و گفت‌وشنود درباره‌ی موضوعات گوناگون در رابطه با تغییر و تحولات سیاسی ‌ـ اجتماعی ایران به کانادا آمده بود، به وضعیت جنبش سبز و نقش دین […]

کلی گویی رهبران جنبش، دیگر مفید نیست

nگفتگو با رادیو زمانه – بخش نخست n محمد تاج دولتی: در میان نو‌اندیشان دینی، حسن یوسفی اشکوری از معدود کسانی است که به‌ویژه در ده سال گذشته، از طریق اندیشه‌ها و گفتارهایش مرکز توجه بسیاری از افراد دین‌باور و ناباور به مذهب و دین بوده است. n  سخنرانی‌ها و نوشته‌های گاه بحث‌انگیزش، دستگیری، محاکمه، […]