مصاحبه ويديوئى پرتو نور با يوسفى اشكورى تحت عنوان نوروز و نمادهاى آن

در طلیعه سال نو و نوروز باستانى، برنامه تلويزيونى “پرتو نور” مصاحبه ويديوئى با حسن يوسفى اشكورى ترتيب داد تحت عنوان «نوروز و نمادهاى آن».
اين مصاحبهٔ يك ساعته در ۴ بخش بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.