از اینجا تا بهار چند کوچه راهه

اخیرا فیلم کوتاهی از خانم هیلا صدیقی دیدم که این خانم جوان و شاعر شعری با زبان محاوره تحت عنوان « گل مریم » خوانده و موضوع آن انتقاد ضمنی از هجرت ایرانیان  به خارج از کشور بود.nnhttpv://www.youtube.com/watch?v=KCVL4or-jmgnn این شاعره جوان پیش از این نیز قطعه شعری با عنایت به فضای کنونی حاکم بر میهن خوانده […]