چهارشنبه سوری؛ خرافه یا حقیقت

سنت مراسم ایرانی « چهارشنبه سوری » از راه می رسد و بسیاری از ایرانیان به استقبال آن می روند و مراسم آن را با آداب خاص خود برگزار می­کنند. از آنجا که مراسمی از سنخ چهارشنبه سوری و حتی نوروز در ایران پس از انقلاب و حتی پس از اسلام، برای بسیاری از مسلمانان […]

احمد قابل؛ عالمی راستین

مدتها بود که از دوست فاضل و دانشمندم جناب احمد قابل بی خبر بودم. در اخبار رسانه های داخلی و خارجی هر روز از افراد بازداشتی و آزاد شده اخباری منتشر می شود اما از ایشان خبری در میان نبود. روزی خبر آمد که احمد قابل برای شرکت در مراسم استادش آیت الله منتظری در […]

چهارشنبه سوری؛ خرافه یا حقیقت

سنت مراسم ایرانی « چهارشنبه سوری » از راه می رسد و بسیاری از ایرانیان به استقبال آن می روند و مراسم آن را با آداب خاص خود برگزار می­کنند. از آنجا که مراسمی از سنخ چهارشنبه سوری و حتی نوروز در ایران پس از انقلاب و حتی پس از اسلام، برای بسیاری از مسلمانان […]

احمد قابل؛ عالمی راستین

مدتها بود که از دوست فاضل و دانشمندم جناب احمد قابل بی خبر بودم. در اخبار رسانه های داخلی و خارجی هر روز از افراد بازداشتی و آزاد شده اخباری منتشر می شود اما از ایشان خبری در میان نبود. روزی خبر آمد که احمد قابل برای شرکت در مراسم استادش آیت الله منتظری در […]