پيامدهاى عملى تفكيك دين و تاريخ دين

این سخنرانى در تاریخ  ۲۰ فوريه ۲۰۱۰ در مؤسسه ابن سینا در شهر ارواین کالیفرنیا ایراد گشته است.nnبراى استماع سخنرانى بر روى کلید Play کلیک کنید.nn[Audio:2010-02-20.mp3]

گزارش یک دیدار و گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری در ایالت توسکانی ایتالیا

اينجا در ايتاليا، تاريخ ايران را مي نويسم گزارش یک دیدار و گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری در ایالت توسکانی ایتالیا مریم شبانی در میانه تابستانی که گذشت چند روزی را میهمان حسن یوسفی اشکوری بودیم؛ در یک دهکده قرون وسطایی و در قلب ایالت توسکانی ایتالیا. شهری کوچک نزدیک به فلورانس که اگر تیرک‌های […]