پاسخ به چند پرسش در ارتباط با مقاله دین، حکومت و سکولاریسم

پرسش‌ها: با توجه به مطالب مطرح شده چند نکته باقی می ماند که خوشحال می شوم به طریقی پاسخشان را بشنوم. یکم اینکه در شرایطی که اجماع مردم به حضور و اجرای احکام شریعت رای بدهند و خواستار و معتقد به این باشند که اسلام به خودی خود جوابگوی تمامی مسائل است تکلیف چیست؟ منظور […]

پاسخ به چند پرسش در ارتباط با مقاله دین، حکومت و سکولاریسم

nپرسش‌ها: n با توجه به مطالب مطرح شده چند نکته باقی می ماند که خوشحال می شوم به طریقی پاسخشان را بشنوم. یکم اینکه در شرایطی که اجماع مردم به حضور و اجرای احکام شریعت رای بدهند و خواستار و معتقد به این باشند که اسلام به خودی خود جوابگوی تمامی مسائل است تکلیف چیست؟ […]