آقای توکلی! خود کرده را تدبیر چیست!؟

به کیوان صمیمی اخیرا از جناب آقای دکتر احمد توکلی، نماینده اصولگرا و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، نامه ای سرگشاده خطاب به جنابان خاتمی و موسوی در رسانه ها منتشر شده است که از جهاتی وادارم کرد که در پاسخ ایشان نکاتی را یادآوری کنم. سخنم را با بیان خاطره ای از آقای توکلی آغاز […]