این همه هیاهو چرا !!؟

در طول سی سال اخیر هیچگاه فضای سیاسی – اجتماعی ایران این اندازه آشفته و تیره و تلخ نبوده است. همه می‌دانیم این فضا و شرایط به هر دلیل از پیامدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری و رخداد کودتای انتخاباتی بوده و به نظر می‌رسد که نه تنها این فضا به زودی تمام نخواهد شد بلکه […]