بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر پیامبر ۲

بدست • 28 ژوئن 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۹
دین و قدرت در عصر پیامبر ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دین و قدرت در عصر پیامبر ۱

بدست • 25 ژوئن 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۸
دین و قدرت در عصر پیامبر ۱
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخیر ایران ۲

بدست • 3 ژوئن 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۳
آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخیر ایران ۲
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخیر ایران ۱

بدست • 27 می 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۲
آگاهى به فتوحات اسلامى و تسخیر ایران ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سیمای منفی جهان مدرن ۲

بدست • 21 می 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۷
سیمای منفی جهان مدرن ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سیمای منفی جهان مدرن ۱

بدست • 14 می 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۶
سیمای منفی جهان مدرن ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دانش و ارزش ۲

بدست • 7 می 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۵
دانش و ارزش ۲
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دانش و ارزش ۱

بدست • 30 آوریل 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۴
دانش و ارزش ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیامبرى، قدرت و سلطنت ۲

بدست • 9 فوریه 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۱
پیامبرى، قدرت و سلطنت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیامبرى، قدرت و سلطنت ۱

بدست • 3 فوریه 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۰
پیامبرى، قدرت و سلطنت ۱
به مدت ۵۷ دقیقه