بایگانی برای دسته ’ اخبار و گزارش ‘

برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: سیمای منفی جهان مدرن ۱

بدست • 14 می 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۶
سیمای منفی جهان مدرن ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دانش و ارزش ۲

بدست • 7 می 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۵
دانش و ارزش ۲
به مدت ۶۰ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: دانش و ارزش ۱

بدست • 30 آوریل 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۴
دانش و ارزش ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیامبرى، قدرت و سلطنت ۲

بدست • 9 فوریه 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۱
پیامبرى، قدرت و سلطنت ۲
به مدت ۵۹ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: پیامبرى، قدرت و سلطنت ۱

بدست • 3 فوریه 2021 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۷۳۰
پیامبرى، قدرت و سلطنت ۱
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۲

بدست • 18 دسامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۶
یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۲
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۱

بدست • 11 دسامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۵
یکتاپرستى آزادی‌بخش یا برده‌ساز ۱
به مدت ۵۵ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: آسیب شناسى مدرنیته در جهان مدرن

بدست • 30 نوامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۴
آسیب شناسى مدرنیته در جهان مدرن
به مدت ۵۸ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: انسان و طبیعت

بدست • 23 نوامبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۳
انسان و طبیعت
به مدت ۵۷ دقیقهبرنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲

بدست • 1 اکتبر 2020 • دسته: اخبار و گزارش

برنامه تلویزیونى “پرتو نور” شماره ۱۶۴۲
مؤلفه‌هاى دنیاى معاصر ۲
به مدت ۵۸ دقیقه