آری به اتفاق جهان می توان گرفت!

چنان که پیداست نتیجه انتخابات هشتم تیرماه 1403 از جهاتی برای همه غیر منتظره بود. به ویژه دو عامل موجب غافلگیری شد. یکی مشارکت بیش از حد پائین رأی دهندگان و دیگر بالاتر رفتن شگفت و نامتعارف آرای سعید جلیلی از محمدباقر قالیباف. در واقع این هر دو رخداد غیر قابل پیش بینی بودند.

در مورد نخست می توان گفت این بار حداقل در قیاس با سه انتخابات گذشته در سال های 98 (مجلس)، سال 1400 (ریاست جمهوری) و 1402 (باز مجلس) رقابتی تر بود. بالاخره به هر دلیل (که فعلا بر ما پوشیده است) مسعود پزشکان را به عنوان کاندیدای اختصاصی اصلاح طلبان (جبهه اصلاحات) تأیید کرده بود. از این رو بخش اصلی اصلاح طلبان متعارف تمام قد به میدان آمده و برای نامزد و نماینده خود تبلیغ کرده و شماری از افراد و جریان های سیاسی و اجتماعی حامی سنت اصلاحی و باورمند به «روزنه گشایی» نیز با شور و هیجان و حتی می توان گفت با امید فراوان به حمایت برخاستند و انصافا کم نگذاشتند. چنین می نمود که نرخ مشارکت کمتر از پنجاه درصد نخواهد بود. اما دیدیم که حتی تعداد رأی دهندگان از دفعه قبل در انتخابات مجلس نیز کمتر بود. شگفت این که حتی آرای اصولگرایان در قیاس با سه سال پیش مجموعا به نصف سقوط کرده است.   

از سوی دیگر تا شب جمعه تمامی نظرسنجی های نشان می داد که قالیباف در مجموع از جلیلی پیش تر است. حتی گفته می شد قالیباف نامزد رهبری و بیت ایشان است. حال چه شد که در عصر جمعه یک باره سقوط آزاد کرد و به شکل شگفت انگیزی آرای وی بسیار کمتری از جلیلی شد؟ آیا در آخرین فرصت جریان اصلی و معمولا پنهان اصولگرایان مانند سال 84 به جناح تندروتر گرایش یافتند؟ و یا، چنان که حدس زده می شود، برنامه ریزان پشت صحنه با واریز چند میلیون رأی قالیباف به حساب رقیب بر آن شده اند که جلیلی را به دور دوم بفرستند و در نهایت با تدابیری که در آن تجربه دارند (از جمله در انتخابات سال 1388) احمدی نژاد دیگری را به قدرت برسانند تا بتوانند برنامه های خود را عملیاتی کنند؟ شاید به زودی همه چیز روشن شود.

اما به هرحال آنچه مهم است این است که، به رغم تمامی تلاش های دوسویه حاکمیت و روزنه گشایان و خوش بین به روند تحولات برای بالا بردن نرخ مشارکت، هیچ توفیقی حاصل نشد. هرچند من به سهم خود مشتاق بودم دوستانی که واقعا با نیت و انگیزه خیر و خدمت همچنان امیدوارانه به روزنه گشایی هستند کامیاب می شدند و آزموده را یک بار دیگر بیازمایند. مگر نگفته اند «در نومیدی بسی امید است»؟! اما حداقل تا این لحظه این امید حاصل نشده است.

اما نکته درخور توجه آن است که معمولا روزنه گشایان، که ظاهرا در هرحال راهی جز مراجعه به صندوق رأی نمی شناسند، از کسانی که چنین امیدی ندارند همواره می پرسند که پیشنهاد چیست؟ می پرسند با رأی ندادن همه چیز درست می شود؟ در این گونه موارد دوگانه کاذبی ی درست می شود به نام اصلاح تدریجی یا براندازی و انقلاب! گویی اگر رأی ندادی در مقابل گزینه انقلابی گری و شورشگری و براندازی نظام حاکم را انتخاب کرده ای!

اما به گمانم میان مسجد و میخانه راهی است و آن تحمیل حق حاکمیت ملی و تأمین آزادی های معقول و البته تدریجی بر حاکمیت و حاکمان موجود با محوریت آقای خامنه ای است از طریق نافرمانی مردنی و یا درست تر «مقاومت مدنی» خشونت پرهیز. چند سالی است که دیگر به اصلاحات انتخابات محور باور ندارم و می پندارم که اگر هنوز امکان تغییری وجود داشته باشد، برای تحقق آن از راه های متنوعی می توان استفاده کرد که یکی از مهم ترین آن ها عدم مشارکت در مراسم عقیم انتخابات ادواری است. یعنی همان راهی که بسیاری از جمله موسوی و تاج زاده و مدنی انتخاب کرده اند.   

کمی بیشتر توضیح می دهم. واقعیت این است که قهر ملی و یأس از تحقق هر نوع تغییر و تحولی در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی واقعا موجود چندان جدی و گسترده است که دیگر به سادگی امکان مفاهمه و مصالحه بین دو طرف نزاع ممکن نیست. ظاهرا تا اطلاع ثانوی گوشی برای شنیدن انواع اعتراضات و مطالبات مردمی وجود ندارد. اگر نگوییم تنها، حداقل مهم ترین محور مشترک بین حاکمیت موجود و مردم، انتخابات هایی است که هر چند سال رهبری نظام و حکومتش بدان نیاز پیدا می کنند. به هر دلیل فعلا نمی توانند اصل انتخابات را تعطیل و به طور رسمی منحل کنند. در این صورت مردمی که به تجربه دریافته اند با رأی دادن های مکرر نمی توانند تغییر معناداری ایجاد کنند، ترجیح می دهند که روی دیگر سکه را انتخاب کنند و از پشت کردن به صندوق صوری و یا در بهترین حالت کم خاصیت استفاده کنند. در واقع مردم  فرصتی پیدا می کنند تا از این طرق پیام خود را به گوش ناشنوای رهبری و رهبران نظام (و نیز روزنه گشایان خوش خیال) برسانند. اکنون و در این مرحله مشکل در این فرد و آن فرد نیست، مشکل آن است که آقای خامنه ای با استفاده از ابزارهای قانونی و غیر قانونی در نهان و عیان منتخب مردم را از اعمال اقتدار قانونی خود باز می دارد و در عمل تمامی راه ها برای عمل به وعده ها بسته و بی اثر می ماند. بیست و هفت سال است که این روند را آزموده ایم. از دوم خرداد 76، 88 و جنبش عظیم و پرافتخار سبز تا 92 و 96. در تمامی این تجارب، دولت ها و ریاست جمهوری ها بی ثمر و عقیم شدند. می توان جدی تر پرسید در شرایطی که اصولا «جمهوریت» بلاموضوع شده است، دیگر «ریاست جمهوری» چگونه می تواند موضوعیت داشته باشد؟ حال پس از این همه تجربه و حادثه، حداقل برای من و کثیری هرنوع امکان تغییر مؤثر به سود مردم از میان رفته است.   

واقعیت این است که از صبح دیروز بیش از پیش به درک و تشخیص خود اطمینان بیشتری پیدا کردم. زمانی در جنبش سبز می گفتیم «ما پرشماریم» حال آشکار شده است که در عبور از اصلاحات صندوق محور ما پرشماریم. اگر آرای باطله را جدا کنیم حدود هفتاد درصد مردم دیگر به انواع ترفندهای شناخته شده و در واقع نخ نما فریفته نخواهند شد. مگر این که دیوار بی اعتمادی ستبر بین حاکمیت ویژه ولایی موجود و مردم ایران فرو بریزد و آن نیز حاصل نخواهد شد مگر این که مردم به جد باور کنند که حاکمان صدای آنها را شنیده و واقعا در رفتار تغییر مسیر داده و بنا دارند به مطالبات معوقه ملی تن دهند. البته اگر فرصتی برای چنین تغییراتی باقی مانده باشد که می پندارم هنوز فرصتی هست.

در هرحال مگر جز آن است که گفته اند «سزای گران فروش نخریدن است»؟ می توان گفت اگر اجماعی ملی و مقاومتی جدی و استوار پدید آید، «به اتفاق جهان می توان گرفت»! هیچ دیکتاتوری برای همیشه نمی تواند در برابر مطالبات جدی یک ملت ایستادگی و مقاومت کند.  

اما در این میان برای جلوگیری از هر نوع بدفهمی ناگزیر چهار نکته را یادآوری می کنم.      

یکم. چنین تجربه و ارائه چنین بدیلی به معنای غلط بودن و حتی بی ثمر بودن اقدامات مصلحانه پیشین نیست. زیرا، حداقل آن است که اگر چنان مراحلی را طی نکرده بودیم، امروز همچنان در مرحله خامی و احیانا خوش خیالی و یا در مقابل در وضعیت قهر و بدفهمی به سر می بردیم. مردم ما در طول این بیش از ربع قرن تمامی مراحل امید به تغییر و تحول معناداری را دیده اند و سراغ هر روزنی که پنداشته می شد گشوده می شود رفته اند. هشت سال دوران ریاست جمهوری خاتمی را دیده اند و جنبش سبز را از سر گذرانده اند. «تکرار کنید» را تکرار کرده اند. با منطق انتخاب بد در برابر بدتر، پای صندوق رأی حاضر شده و آن را هم در دهه اخیر آزموده اند. اما، به رغم دستاوردهای مفید و مثبت موقت، در نهایت تمامی این آرمان ها از سوی حاکمیت ولایی، تهی از معنا شده و مردم تشنه تر از چشمه بازگشته اند. به عنوان نمونه می توان گفت پس از هشت سال دوران مثبت اصلاحات گرفتار هیولای ویرانگر محمود احمدی نژاد شدیم. پس از آن در دوران دوم روحانی پای صندوق رفتیم تا آدمی چون ابراهیم رئیسی با آن سابقه تاریک و پلشت به قدرت نرسد اما چهار سال بعد همان رئیسی ذیل عنوان «رئیس جمهور» از صندوق رأی درآمد و حسن روحانی مطرود و منفور حاکمیت ولایی و گماشتگان شد! با این همه، این مراتب و مراحلی می بایست طی می شد و گرنه چنین آگاهی نسبت به ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی پیدا نمی شد. هیچ تنبهی در خلاء و در خارج از قلمرو تاریخ و رخدادهای عینی و تجربی پدید نخواهد آمد. این نکته بس مهمی است. تحریم مطلق و ابدی انتخابات پدیده ای است عمدتا احساسی و غیر تاریخی و خلاف قواعد تغییرات اجتماعی. اصل مشارکت فعال و ایجابی در انتخابات است و رویکرد سلبی هرچند روی دیگر کنشگری دموکراتیک است اما به هر تقدیر استثنا بر قاعده است.   

دوم. به استناد توضیحات بند اول، راهبرد مقاومت مدنی به عنوان راهی مناسب و مؤثر برای ایجاد تغییر در نظام حکمرانی موجود در تداوم تجارب پیشین است و از این رو رقیب و نافی گذشته ها نیست بلکه مرحله ای تکامل یافته و متناسب کنونی و تا آینده ای نامعلوم است. بدین ترتیب ممکن است مرحله بعدی کاملا متفاوت باشد. به دیگر سخن تاکتیک اثرگذاری، به مقتضای شرایط و موقعیت، یک بار رأی دادن است و بار دیگر رأی ندادن. حتی در انتخابات اخیر رأی دادن ها و رأی ندادن های آگاهانه هر دو برای رسیدن به یک هدف است و آن امید به روزنه گشایی واقعی و نه توهمی و تسلیم حاکمیت به مطالبات معوقه ملی است. حتی اگر بر حسب تصور دوستان حاکمیت ولایی فرصتی برای روزنه گشایی فراهم آورده باشد، بی تردید به دلیل مقاومت های مدنی پرشمارانی از مردم البته با هزینه های گزاف است و نه رأی دادن های بی قید و شرط ادواری. اگر جنبش سبز نبود و آن هزینه دادن ها، حداقل رعایت نسبی امانت داری در شمردن آرا در سالهای 92 و 96 و بعدتر ممکن نمی شد. اگر شیب تند کاهش آرای مردم در چند انتخابات اخیر نبود، همین امکان حداقلی رقابت در انتخابات اخیر حاصل نمی شد. اگر گزاف نباشد می توان گفت همان عدم رأی دادن خاتمی در سال پیش خود اثرگذارتر بود تا رأی دادن اخیر ایشان.

بدین ترتیب در پاسخ به کسانی که مدعی اند عدم مشارکت در اخذ آرا در وضعیت فعلی، لزوما انفعال و بی عملی است نادرست است و در واقع نوعی مغالطه. تجربه نشان می دهد که تنها و حداقل مهم ترین ابزار اثرگذاری در جهت اصلاح امور به قصد تغییر اساسی حکمرانی، مقاومت مدنی است و این در عمل ثابت است. تغییرات حاصل شده در نظام های غیر دموکراتیک به دموکراسی، در نیم قرن اخیر عمدتا از همین طریق حاصل شده است.  

سوم. اما نکته مهم دیگر آن است که هر نوع تغییر در ساختار حکمرانی می بایست از درون کشور و با اراده ملی و منطبق بر خیر عمومی باشد و البته ایرانیان خارج از کشور می توانند کمک کنند. در واقع هر نوع تمسک به سیاست های سلطه طلبانه دول خارجی از طریق تحریم ها و بدتر حملات نظامی و حتی دخالت های مخرب و ضد ملی برای مقابله با نظام حاکم مردود است. هر رخدادی می بایست از درون اتفاق بیفتد.

در هرحال راهبرد و یا تاکتیک سیاسی و اجتماعی مقاومت مدنی مطلوب، هم با سنت های مرسوم حاکمیت ولایی مرزبندی دارد و هم با براندازان نامدار که عموما در نهان و عیان متمسک به بیگانگان اند. از این رو مقاومت مدنی، یک روش و تاکتیک کاملا درونی و ملی است.

چهارم. واپسین نکته آن است که روش مقاومت مدنی در نهایت مستعد آن است که گروهی از ایرانیان خشمگین و به ویژه متمسک به بیگانگان در شرایط خاص و عصبی بسیاری از مردم، سوار بر خشم و خشونت توده های عصبی و مستأصل شده و در پوشش آزادی و طرح شعارهای مردم پسند، به قدرت برسند و در عمل احیانا حاکمیتی خشن تر از حاکمیت کنونی جانشین کنند.

بگذارید فعلا و به اشاره سه خطر را در این باب یادآوری کنم: پهلویسم با نماد رضا پهلوی و یاسمین پهلوی، رجویسم با نماد مسعود رجوی و مریم رجوی و در داخل احمدی نژادیسم با نماد محمود احمدی نژاد. این سه جریان برای ایران آینده بسیار خطرناک اند و می توانند در شرایط آشوب و استیصال مردم انواعی دیگر از استبداد و فاشیسم و دیکتاتوری را بر مردم تحمیل کنند. چنین مباد.                         

منتشر شده در زیتون

Share:

More Posts

Send Us A Message