حضور پررنگ سبزها در نمازجمعه روز قدس تهران

جمعه 27 شهریور / 18 سپتامبر 2009

1

امروز مردم زیادی به مناسبت روز قدس در تهران و اصفهان و شیراز و رشت و مشهد و تبریز و اهواز و کرمان و کرمانشاه در راهپیمایی سنتی جمهوری اسلامی شرکت کردند و بار دیگر حضور پر رنگ و سبز خود را همراه با شعارهای متنوع و ملی به نمایش نهادند. هنوز از تعداد شرکت کننده در تهران و دیگر شهرهای یاد شده رقمی یا ارقامی ذکر نشده است اما در مورد تهران رسانه ها از ده هزارها سخن گفته اند اما از مجموع گزارشها چنین بر می آید که شمار مردم اگر نگوییم چند میلیون حداقل صدها هزار بوده است و این جمعیت پس از سه ماه از آغاز جنبش و این همه خشونت و دستگیری و زندان و تجاوز و در شرایط ارعاب و تهدیدهای مداوم نظامیان و رهبر نظام و عوامل دولت کودتا بسیار خوب بود و نشان می دهد که به جنبش زنده و فعال و استوار ایستاده و به راستی «اعتراف، شکنجه، بسیجی، دیگر اثر ندارد». فیلم هایی که در تلوزیون ها نشانه داده شده از انبوه مردم در تهران و حتی شهرها خبر می دهد. به ویژه خیابان های کریمخان از میدان هفتم تیر تا میدان ولیعصر و خیابان آزادی از میدان فردوسی تا حوالی دانشگاه و دیگر خیابان های پیرامون دانشگاه انباشته از مردم سبز بود. مردم عموما نمادهای جنبش سبز را به همراه داشتند. مانند: لباس سبز، بادکنک سبز، شال سبز، پرچم و نوارهای سبز. نیز همان پارچه بلند دهها متری را که در هفته های نخست (به ویژه در راهپمایی تاریخی 25 خرداد) با خود داشتند و بر فراز سر خود در خیابان ها حمل می کردند، این بار نیز حمل می کردند. شواهد و نیز گزارش شاهدان گواه این است که زنان با سنین و تیپ های مختلف فکری و اجتماعی در این راهپیمایی شرکت پررنگ داشتند، حتی زنانی دیده می شدند که بچه های کوچک خود را همراه آورده بودند و این نمادها از بی هراسی مردم حکایت می کند.

طبق اخبار و فیلم ها خاتمی و موسوی و کروبی و هاشمی و ناطق نوری (که قرار بود سخنران پیش از خطبه های نماز هاشمی باشد و نشد) در راهپیمایی حضور داشتند. اما در خیابان حجاب گروهی از مأموران حکومتی با چاقو به خاتمی حمله کرده و گویا مختصر جراحتی نیز برداشته است. به هرحال مردم مهاجمان را ناکام گذاشتند. خاتمی به ناچار خیابان را ترک کرد. به موسوی هم حمله شد و او نیز پس از مدتی ناگزیر شد صحنه را ترک کند. ولی طبق گزارش کروبی از همان آغاز در حلقه انبوه همراهانش قرار گرفت به گونه ای که امکان هجوم به وی نبود. بدین ترتیب هیچکدام به محوطه نماز جمعه وارد نشدند. البته گویا این شخصیت ها در زمانی حرکت کرده بودند که پس از پایان نماز جمعه و حداقل پس از سخنرانی احمدی نژاد به دانشگاه برسند.

در گزارش ها آمده است که دانشگاه و محدودة نماز جمعه در محاصره  نیروی های امنیتی و لباس شخصی و پلیس قرار داشت و این دیوار چند لایه امنیتی مانع ورود سبزها به دانشگاه می شدند. گفته اند که در خیابان های 16 آذر و قدس و سمت شمالی دانشگاه اتوبوس ها را طوری قرار داده بودند که مردم نتوانند به داخل نفوذ کنند. این برای این بود که سبزها محیط اختصاصی نماز را که معمولا از افراد خودی و حزب اللهی و امنیتی اشغال می شود به تصرف خود در نیاورند و به ویژه برای پخش تصاویر مراسم در تلوزیون دچار مشکل نشود. از سوی دیگر برای خاموش کردن صدای مردم صدها بلندگو با صداهای بلند در خیابان های اطراف دانشگاه و در نبش خیابان ها و درختان کار گذاشته بودند.

یادداشت های روزانه – قسمت یکصدو چهل هشتم

یکشنبه 2 مهر 1402

Share:

More Posts

Send Us A Message